Hlavní obsah

hair [heə]

Podstatné jméno

  1. vlas(y)She got her hair cut.Nechala se ostříhat.
  2. chlup(y), ochlupeníchest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpažíto a hairna chlup, naprosto přesně
  3. srstagainst the hairproti srsti hladit kočku ap.
  4. štětina, žíně, chloupek rostliny, hmyzu ap.

Vyskytuje se v

clipper: střihací strojek, zastřihovač na vlasy(hair) clippers

curler: natáčka na vlasy(hair) curler

greying: šedivění (vlasů)(hair) greying

hair: odvázat se, uvolnit se, chovat se přirozenělet one's hair down

high ground: vyvýšené místo kopec ap.high(er) ground

hire: k pronajmutífor hire

mop: kštice (vlasů) hl. neupravená ap.mop of hair

perm: udělat trvalou komuperm sb's hair

rinse: přeliv, smyvatelná barva na vlasy(hair) rinse

shock: kštice/hříva vlasůshock (of hair)

thatch: (neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasůthatch (of hair)

agency: najmout si koho přes agenturuhire sb through an agency

bleach: odbarvovač vlasůhair bleach

brush: kartáč na vlasyhair brush

bun: mít vlasy v drdoluwear one's hair in a bun

colourant: barva na vlasyhair colourant

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

crop: ostříhat komu vlasy (nakrátko)crop sb's hair

curtained: delší vlasy s pěšinkoucurtained hair

cut: nechat se ostříhathave one's hair cut

education: vyšší vzděláníhigher education

fine: jemné vlasyfine hair

follicle: vlasový folikulhair follicle

gel: gel na vlasyhair gel

grease: vlasový olej, pomádahair grease

greasy: mastné vlasygreasy hair

grey: šedinapatch of grey hair

hair's breadth: o vlásek, o chlup, jen tak takby a hair's breadth

high: vyšší živočichovéhigher animals

higher: vyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupnibot., zool. higher plants

hire purchase: koupit co na splátkybuy sth on hire purchase

loss: vypadávání vlasůhair loss

luxuriant: bujné vlasy, bujná kšticeluxuriant hair

plug: nechat si nastřelit vlasyget (hair) plugs

ply: nabízet služby, vyhledávat zákazníky o taxi ap.ply for hire

pubic: pubické/stydké ochlupení, ochlupení přirozenípubic hair

receding: kouty, tvorba koutů, ubývání vlasů nad čelemreceding hair(line)

removal: odstraňování ochlupení, depilacehair removal

seal: tuleňearless/hair/true seal

shed: línat zvířeshed hair

short: nakrátko zastřižené vlasyhair cut short

slick: ulíznout si vlasy dozaduslick one's hair back

spiked: vlasy natužené na ježka, ježaté vlasyspiked hair

spiky: ježaté vlasy, vlasy natužené na ježkaspiky hair

spray: lak na vlasyhair spray

tear: rvát si vlasytear one's hair

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair

tonic: vlasové/pleťové tonikumhair/skin tonic

trigger: jemná spoušťhair trigger

wiry: vlasy jako drátywiry hair

have: Měl by se dát ostříhat.He should have his hair cut.

mess: Úplně mi rozcuchala vlasy.She totally messed (up) my hair.

part: (roz)česat si vlasy na pěšinku, (u)česat se na pěšinkupart one's hair

unkempt: Měli dlouhé rozcuchané vlasy.They had long unkempt hair.

cibulka: anat. vlasová cibulkahair bulb

česat: česat si/komu vlasycomb one's/sb's hair

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

dlouhý: dlouhé vlasylong hair

gumička: gumička do vlasůhair elastic

chloupek: bot. chloupkyhair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubes

chlup: pouštět chlupy línatmoult, shed hair

koupě: koupě na splátkyinstallment purchase, BrE hire purchase, HP

krátký: krátké vlasyshort hair

mastný: mastné vlasygreasy hair

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

nájemný: nájemný vrahhired killer, slang. hitman

nákup: nákup na splátkyBrE hire purchase, AmE installment plan

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

odbarvovač: odbarvovač vlasůhair bleach

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

pronajmutí: k pronajmutífor rent/hire, na podnájem též BrE to let

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

splátka: nákup na splátkyAmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HP

váček: anat. vlasový váčekhair follicle

vlas: barva na vlasyhair dye

vlasový: vlasový šamponhair shampoo

vrah: nájemný vrahhired killer, hitman

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zabiják: nájemný/najatý zabijákhired killer/assassin, bravo, hovor. hitman

žehlička: žehlička na vlasystraightening/hair iron, hair straightener(s)

camel-hair: velbloudí srst/vlnacamel hair

barvit: barvit si vlasy (na blond)dye one's hair (blonde)

cop: nosit copywear one's hair in plaits

hustý: husté vlasythick hair

najmout: najmout (si) soukromého detektivahire a private detective

nechat: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

obarvit: Obarvila si vlasy.She dyed/coloured her hair.

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

padat: Padají mu vlasy.His hair is falling out.

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

řídký: řídké vlasythin hair

stáhnout: Stáhla si vlasy dozadu.She tied her hair back.

stuha: stuha do vlasůhair ribbon

vlnit se: Vlasy se jí vlní.She has wavy hair.

vstávat: Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.It made my hair stand on end.

vysoko: letět vysoko/výš(e)fly high/higher

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

zkrátit: nechat si zkrátit vlasyhave one's hair cut

zvlněný: zvlněné vlasywavy hair

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

vlásek: uniknout o vlásekescape by a hair's-breadth, have a narrow escape

vous: o fous vyhrát ap.by a hair