Hlavní obsah

hair [heə]

Podstatné jméno

  1. vlas(y)She got her hair cut.Nechala se ostříhat.
  2. chlup(y), ochlupeníchest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpažíto a hairna chlup, naprosto přesně
  3. srstagainst the hairproti srsti hladit kočku ap.
  4. štětina, žíně, chloupek rostliny, hmyzu ap.

Vyskytuje se v

camel-hair: camel hairvelbloudí srst/vlna

clipper: (hair) clippersstřihací strojek, zastřihovač na vlasy

curler: (hair) curlernatáčka na vlasy

greying: (hair) greyingšedivění (vlasů)

high ground: high(er) groundvyvýšené místo kopec ap.

hire: for hirek pronajmutí

mop: mop of hairkštice (vlasů) hl. neupravená ap.

perm: perm sb's hairudělat trvalou komu

rinse: (hair) rinsepřeliv, smyvatelná barva na vlasy

shock: shock (of hair)kštice/hříva vlasů

thatch: thatch (of hair)(neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasů

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

bleach: hair bleachodbarvovač vlasů

brush: hair brushkartáč na vlasy

brush: brush one's hairučesat se (kartáčem), pročesat si vlasy

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

colourant: hair colourantbarva na vlasy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

curtained: curtained hairdelší vlasy s pěšinkou

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

education: higher educationvyšší vzdělání

fine: fine hairjemné vlasy

follicle: hair folliclevlasový folikul

gel: hair gelgel na vlasy

grease: hair greasevlasový olej, pomáda

greasy: greasy hairmastné vlasy

grey: patch of grey hairšedina

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

hair's breadth: be only a hair's breadth away from sthbýt na spadnutí konflikt ap., být kousek od čeho

hair's breadth: within a hair's breadth of sthjen kousíček od čeho

high: higher animalsvyšší živočichové

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

higher: mat. higher mathematicsvyšší matematika s diferenciálními počty ap.

hire: car hire companypůjčovna aut

hire purchase: buy sth on hire purchasekoupit co na splátky

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

loss: hair lossvypadávání vlasů

luxuriant: luxuriant hairbujné vlasy, bujná kštice

plug: get (hair) plugsnechat si nastřelit vlasy

ply: ply for hirenabízet služby, vyhledávat zákazníky o taxi ap.

pubic: pubic hairpubické/stydké ochlupení, ochlupení přirození

receding: receding hair(line)kouty, tvorba koutů, ubývání vlasů nad čelem

removal: hair removalodstraňování ochlupení, depilace

seal: earless/hair/true sealtuleň

shed: shed hairlínat zvíře

short: hair cut shortnakrátko zastřižené vlasy

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

spiked: spiked hairvlasy natužené na ježka, ježaté vlasy

spiky: spiky hairježaté vlasy, vlasy natužené na ježka

spray: hair spraylak na vlasy

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tint: tint one's hairudělat si přeliv (na vlasy)

tonic: hair/skin tonicvlasové/pleťové tonikum

trigger: hair triggerjemná spoušť

wiry: wiry hairvlasy jako dráty

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

mess: She totally messed (up) my hair.Úplně mi rozcuchala vlasy.

part: part one's hair(roz)česat si vlasy na pěšinku, (u)česat se na pěšinku

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

cibulka: anat. vlasová cibulkahair bulb

česat: česat si/komu vlasycomb one's/sb's hair

česat: česat secomb/brush one's hair

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

dlouhý: dlouhé vlasylong hair

gumička: gumička do vlasůhair elastic

chloupek: bot. chloupkyhair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubes

chlup: pouštět chlupy línatmoult, shed hair

koupě: koupě na splátkyinstallment purchase, BrE hire purchase, HP

krátký: krátké vlasyshort hair

mastný: mastné vlasygreasy hair

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

nájemný: nájemný vrahhired killer, slang. hitman

nákup: nákup na splátkyBrE hire purchase, AmE installment plan

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

odbarvovač: odbarvovač vlasůhair bleach

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

pronajmutí: k pronajmutífor rent/hire, na podnájem též BrE to let

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

splátka: nákup na splátkyAmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HP

váček: anat. vlasový váčekhair follicle

vlas: barva na vlasyhair dye

vlasový: vlasový šamponhair shampoo

vlasový: anat. vlasový kořínekhair root, root of the hair

vlasový: vlasové nudlevermicelli, angel hair pasta

vrah: nájemný vrahhired killer, hitman