Hlavní obsah

hair [heə]

Podstatné jméno

  1. vlas(y)She got her hair cut.Nechala se ostříhat.
  2. chlup(y), ochlupeníchest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpažíto a hairna chlup, naprosto přesně
  3. srstagainst the hairproti srsti hladit kočku ap.
  4. štětina, žíně, chloupek rostliny, hmyzu ap.

Vyskytuje se v

clipper: (hair) clippersstřihací strojek, zastřihovač na vlasy

curler: (hair) curlernatáčka na vlasy

greying: (hair) greyingšedivění (vlasů)

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

high ground: high(er) groundvyvýšené místo kopec ap.

hire: for hirek pronajmutí

mop: mop of hairkštice (vlasů) hl. neupravená ap.

perm: perm sb's hairudělat trvalou komu

rinse: (hair) rinsepřeliv, smyvatelná barva na vlasy

shock: shock (of hair)kštice/hříva vlasů

thatch: thatch (of hair)(neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasů

agency: hire sb through an agencynajmout si koho přes agenturu

bleach: hair bleachodbarvovač vlasů

brush: hair brushkartáč na vlasy

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

colourant: hair colourantbarva na vlasy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

curtained: curtained hairdelší vlasy s pěšinkou

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

education: higher educationvyšší vzdělání

fine: fine hairjemné vlasy

follicle: hair folliclevlasový folikul

gel: hair gelgel na vlasy

grease: hair greasevlasový olej, pomáda

greasy: greasy hairmastné vlasy

grey: patch of grey hairšedina

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

high: higher animalsvyšší živočichové

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

hire purchase: buy sth on hire purchasekoupit co na splátky

loss: hair lossvypadávání vlasů

luxuriant: luxuriant hairbujné vlasy, bujná kštice

plug: get (hair) plugsnechat si nastřelit vlasy

ply: ply for hirenabízet služby, vyhledávat zákazníky o taxi ap.

pubic: pubic hairpubické/stydké ochlupení, ochlupení přirození

receding: receding hair(line)kouty, tvorba koutů, ubývání vlasů nad čelem

removal: hair removalodstraňování ochlupení, depilace

seal: earless/hair/true sealtuleň

shed: shed hairlínat zvíře

short: hair cut shortnakrátko zastřižené vlasy

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

spiked: spiked hairvlasy natužené na ježka, ježaté vlasy

spiky: spiky hairježaté vlasy, vlasy natužené na ježka

spray: hair spraylak na vlasy

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tint: tint one's hairudělat si přeliv (na vlasy)

tonic: hair/skin tonicvlasové/pleťové tonikum

trigger: hair triggerjemná spoušť

wiry: wiry hairvlasy jako dráty

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

mess: She totally messed (up) my hair.Úplně mi rozcuchala vlasy.

part: part one's hair(roz)česat si vlasy na pěšinku, (u)česat se na pěšinku

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

cibulka: hair bulbanat. vlasová cibulka

česat: comb one's/sb's hairčesat si/komu vlasy

dát se: have/get one's hair cut, get a haircutdát se ostříhat

dlouhý: long hairdlouhé vlasy

gumička: hair elasticgumička do vlasů

chloupek: hair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubesbot. chloupky

chlup: moult, shed hairpouštět chlupy línat

koupě: installment purchase, BrE hire purchase, HPkoupě na splátky

krátký: short hairkrátké vlasy

mastný: greasy hairmastné vlasy

melír: get highlights, have/get one's hair highlightednechat si udělat melír

nájemný: hired killer, slang. hitmannájemný vrah

nákup: BrE hire purchase, AmE installment plannákup na splátky

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

odbarvovač: hair bleachodbarvovač vlasů

ostříhat: have one's hair cutnechat se ostříhat

poloha: at higher altitudesve vyšších polohách

pronájem: hire chargepoplatek za pronájem

pronajmutí: for rent/hire, na podnájem též BrE to letk pronajmutí

půjčovna: car hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)půjčovna aut

splátka: AmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HPnákup na splátky

váček: hair follicleanat. vlasový váček

vlas: hair dyebarva na vlasy

vlasový: hair shampoovlasový šampon

vrah: hired killer, hitmannájemný vrah

vzdělání: primary/secondary/university/higher educationzákladní/střední/vysokoškolské/vyšší vzdělání

zabiják: hired killer/assassin, bravo, hovor. hitmannájemný/najatý zabiják

žehlička: straightening/hair iron, hair straightener(s)žehlička na vlasy

camel-hair: camel hairvelbloudí srst/vlna

barvit: dye one's hair (blonde)barvit si vlasy (na blond)

cop: wear one's hair in plaitsnosit copy

hustý: thick hairhusté vlasy

najmout: hire a private detectivenajmout (si) soukromého detektiva

nechat: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

obarvit: She dyed/coloured her hair.Obarvila si vlasy.

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

padat: His hair is falling out.Padají mu vlasy.

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

řídký: thin hairřídké vlasy

stáhnout: She tied her hair back.Stáhla si vlasy dozadu.

stuha: hair ribbonstuha do vlasů

vlnit se: She has wavy hair.Vlasy se jí vlní.

vstávat: It made my hair stand on end.Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

vysoko: fly high/higherletět vysoko/výš(e)

vysoký: be a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sthbýt o něco vyšší než kdo/co

zkrátit: have one's hair cutnechat si zkrátit vlasy

zvlněný: wavy hairzvlněné vlasy

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

hnout: not bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lipnehnout ani brvou

vlásek: escape by a hair's-breadth, have a narrow escapeuniknout o vlásek

vous: by a hairo fous vyhrát ap.