Hlavní obsah

dát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít s něčím) do čeho start, begin, embark on, set about doing sth, get down to(vyrazit) set out(do smíchu ap.) burst into sthdát se na cestuset out for a journeydát se do práceget down to workdát se na útěkstart to flee, take flight, (úlekem) bolt
  2. (nechat se) let sb do sth, allow sth(podstoupit) undergodát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut
  3. nedat se (nevzdát ap.) not give in, hold one's ground, fight one's cornernedat se (bránit se ap.) stand/stick up for osfnedat se (stát si za svým) stick to one's guns
  4. (být možný) be possible, can do sthČas se nedá zastavit.Time can't be stopped.Nedá se nic dělat.It can't be helped.
  5. (jistou cestou ap.) take(směrem) kam head for, make for sth(zahnout) turn (to)Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.
  6. (na vojnu ap.) na co take up sth, go into sth(podnikání ap.) embark on

Vyskytuje se v

break: dát si pauzutake a break

breather: dát si pauzu, odpočinout sihovor. take a breather

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

cross: dát si nohu přes nohu, zkřížit nohycross one's legs

dinner: dát si co k večeřihave sth for dinner

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

go: dát se dohromady, spojit se s kýmgo in with sb

laughter: rozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchuburst into laughter

move: dát (se) do pohybuget moving

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

repair: nedat se (již) opravit, být neopravitelnýbe beyond repair

resolution: dát si předsevzetí, předsevzít simake a resolution

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

snooze: dát si šlofíka/dvacet, zdřímnout/schrupnout sitake/have a snooze

spruce up: dát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit sespruce osf up

stand up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustand up for osf

stick up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustick up for osf

take: dát si pauzutake a break

together: dát se dohromady, sebrat sepull osf together

under: rozběhnout se proces ap., dát se do pohybuget under way

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside