Hlavní obsah

care [keə]

Podstatné jméno

  1. of/for sb/sth péče, starost o koho/co pečování
  2. be in carebýt v péči státu dítěwith careopatrně, pečlivě

Fráze

  1. for all I care pro za je mi to jedno
  2. I couldn't care less je mi (to) úplně jedno
  3. care of sb/sth na adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.
  4. take care of sb/sth (po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/cotake care of one's appearancepečovat o svůj vzhled
  5. Take care. Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.
  6. take care to do sth dbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co
  7. Who cares? Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

Vyskytuje se v

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

mateřský: kindergarten, nursery (school), day care centre for preschool childrenmateřská školka

nemocniční: hospital care/nursenemocniční péče/sestra

ošetřující: (skin) care cosmeticsošetřující kosmetika

péče: parental/foster carerodičovská/pěstounská péče

pěstounský: foster carepěstounská péče

prenatální: prenatal/antenatal careprenatální péče

pro: for all I carepro mě za mě

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

vzít: take care of sth, see to sth, věnovat se attend to sthvzít si na starost co

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

: She doesn't care.Jí je to jedno.

lhostejný: He didn't care about it at all.Bylo mu to úplně lhostejné.

mně: I don't mind/care.Mně je to jedno.

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

na: Does it matter?, Who cares?Co na tom?

nechat: Leave it up to me., Let me take care of it.Nechte to na mně.

postarat se: take care of osfpostarat se sám o sebe

pozor: Take care of yourself.Dávej na sebe pozor.

stát: Do you still care for me?Stojíš ještě o mě?

vůbec: Why do I care anyway?hovor. Co je mi vůbec po tom?

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

vyřídit: It has been dealt with/taken care of.Už je to vyřízeno.

zajímat: Who cares?, Who gives a toss?hovor. Koho to (vůbec) zajímá?

záležet: I care about you a lot.Velice mi na tobě záleží.

zdraví: health carepéče o zdraví

a: So what?, And?, Who cares?No a?

care: be in carebýt v péči státu dítě

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

dental: dental carepéče o chrup zubařská

easy: easy-carenenáročný na údržbu textil ap.

elderly: elderly carepéče o seniory

foster: foster carepěstounská péče

health: health carezdravotní péče, zdravotnictví

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

palliative: palliative carepaliativní péče

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

all: for all he caresco se jeho týče, pokud se týká jeho