Hlavní obsah

care [keə]

Podstatné jméno

  1. of/for sb/sth péče, starost o koho/co pečování
  2. be in carebýt v péči státu dítěwith careopatrně, pečlivě

Fráze

  1. for all I care pro za je mi to jedno
  2. I couldn't care less je mi (to) úplně jedno
  3. care of sb/sth na adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.
  4. take care of sb/sth (po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/cotake care of one's appearancepečovat o svůj vzhled
  5. Take care. Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.
  6. take care to do sth dbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co
  7. Who cares? Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

Vyskytuje se v

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

nemocniční: nemocniční péče/sestrahospital care/nurse

ošetřující: ošetřující kosmetika(skin) care cosmetics

péče: rodičovská/pěstounská péčeparental/foster care

péče: sociální péčesocial care

péče: zdravotnická/lékařská péčemedical/health care

pěstounský: pěstounská péčefoster care

prenatální: prenatální péčeprenatal/antenatal care

pro: pro mě za měfor all I care

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

nechat: Nechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

postarat se: O všechno se postarám.I will take care of everything.

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

vůbec: hovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

vyřídit: Už je to vyřízeno.It has been dealt with/taken care of.

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

zajímat: Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.

záležet: Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.

zdraví: péče o zdravíhealth care

a: No a?So what?, And?, Who cares?

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

dental: dental carepéče o chrup zubařská

elderly: elderly carepéče o seniory

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

foster: foster carepěstounská péče

health: health carezdravotní péče, zdravotnictví

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

palliative: palliative carepaliativní péče

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

all: for all he caresco se jeho týče, pokud se týká jeho