Hlavní obsah

health [helθ]

Podstatné jméno

  • zdraví, zdravotní stavstate of healthzdravotní stavill healthšpatný zdravotní stavhealth carezdravotní péče, zdravotnictvíhealth centrepoliklinika, zdravotní středisko(public) health officerhygienikhealth ministerministr zdravotnictvíhealth insurancezdravotní pojištěníhealth resort/spalázeňské středisko, ozdravovnabe in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

Vyskytuje se v

health food: health food(s)zdravá výživa

spa: (health) spaozdravovna, ozdravné středisko zařízení pro péči o zdraví

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

bouncing: bouncing with healthkypící zdravím

certificate: certificate of healthlékařské vysvědčení

dangerous: dangerous to healthzdraví nebezpečný

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

education: health educationzdravotnická osvěta

employer: employer-provided health insurancezdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelem

food: health food shopobchod se zdravou výživou

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

hazardous: be hazardous to healthbýt zdraví nebezpečný

injurious: be injurious to healthbýt zdraví škodlivý, škodit zdraví

occupational: occupational health and safetybezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkr. BOZP

resort: health resortlázně, ozdravovna

restore: restore sb to healthnavrátit zdraví, uzdravit koho

return: return to healthuzdravit se

robust: robust healthpevné zdraví

visitor: med. health visitorsestra domácí péče

hazard: health hazardohrožení zdraví, zdravotní riziko

problem: health problemszdravotní problémy

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hygienik: chief health officer, BrE Chief Medical Officer, AmE Surgeon Generalhlavní hygienik

péče: medical/health carezdravotnická/lékařská péče

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

připít: drink to sb's health, drink the health of sbpřipít komu na zdraví

středisko: health centrezdravotní středisko

výživa: health foodzdravá výživa

závadný: harmful to health, unhealthyzdravotně závadný

zdraví: physical healthtělesné zdraví

zdravotně: harmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitaryzdravotně závadný

zdravotní: state of healthzdravotní stav

zdravotnictví: Ministry of Healthministerstvo zdravotnictví

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

křehký: fragile healthkřehké zdraví

napít se: drink to sb's healthnapít se na čí zdraví

podlomit: That ruined his health.To podlomilo jeho zdraví.

poškodit: damage one's healthpoškodit si zdraví

slabý: poor healthslabé zdraví

škodit: be bad for sb's healthškodit zdraví

zničit: ruin one's health by sthzničit si zdraví čím

kořínek: enjoy robust health, be sound in wind and limbpřen. mít zdravý kořínek

ryba: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako ryba

řepa: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako řípa

health: drink to sb's healthpřipít na zdraví komu