Hlavní obsah

health [helθ]

Podstatné jméno

  • zdraví, zdravotní stavstate of healthzdravotní stavill healthšpatný zdravotní stavhealth carezdravotní péče, zdravotnictvíhealth centrepoliklinika, zdravotní středisko(public) health officerhygienikhealth ministerministr zdravotnictvíhealth insurancezdravotní pojištěníhealth resort/spalázeňské středisko, ozdravovnabe in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

Vyskytuje se v

health food: health food(s)zdravá výživa

spa: (health) spaozdravovna, ozdravné středisko zařízení pro péči o zdraví

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

bouncing: bouncing with healthkypící zdravím

certificate: certificate of healthlékařské vysvědčení

dangerous: dangerous to healthzdraví nebezpečný

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

education: health educationzdravotnická osvěta

employer: employer-provided health insurancezdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelem

food: health food shopobchod se zdravou výživou

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

hazardous: be hazardous to healthbýt zdraví nebezpečný

hazardous: substances hazardous to healthzdraví nebezpečné látky

injurious: be injurious to healthbýt zdraví škodlivý, škodit zdraví

occupational: occupational health and safetybezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkr. BOZP

occupational: occupational health and safety officerpracovník BOZP, bezpečnostní technik

resort: health resortlázně, ozdravovna

restore: restore sb to healthnavrátit zdraví, uzdravit koho

return: return to healthuzdravit se

return: return to healthuzdravení

robust: robust healthpevné zdraví

visitor: med. health visitorsestra domácí péče

hazard: health hazardohrožení zdraví, zdravotní riziko

problem: health problemszdravotní problémy

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hygienik: hlavní hygienikchief health officer, BrE Chief Medical Officer, AmE Surgeon General

péče: zdravotnická/lékařská péčemedical/health care

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

připít: připít komu na zdravídrink to sb's health, drink the health of sb

středisko: zdravotní střediskohealth centre

výživa: zdravá výživahealth food

závadný: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy

zdraví: tělesné zdravíphysical health

zdraví: duševní zdravímental health, sanity

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

zdraví: zdraví prospěšnýhealthy, healthful, good for sb's health, promoting health, jídlo též wholesome, prostředí ap. form. salubrious

zdraví: zdraví škodlivýunhealthy, harmful to sb's health

zdravotně: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitary

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zdravotní: ze zdravotních důvodůfor health reasons, on medical grounds

zdravotní: zdravotní cvičeníhealth exercises

zdravotní: zdravotní pojištěníhealth insurance

zdravotní: zdravotní prohlídkamedical examination, health check, check-up

zdravotnictví: ministerstvo zdravotnictvíMinistry of Health

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

kazit: kazit si oči/zdravíruin one's eyes/health

křehký: křehké zdravífragile health

napít se: napít se na čí zdravídrink to sb's health

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.That ruined his health.

poškodit: poškodit si zdravídamage one's health

slabý: slabé zdravípoor health

škodit: škodit zdravíbe bad for sb's health

zdraví: péče o zdravíhealth care

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin good health

zničit: zničit si zdraví čímruin one's health by sth

kořínek: přen. mít zdravý kořínekenjoy robust health, be sound in wind and limb

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

řepa: zdravý jako řípaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)