Hlavní obsah

péče

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (o dítě ap.) o koho care of/for sb(opatrovnická) guardianship(o dítě po rozvodu) custody of sb(starostlivá) solicitude towards sb(výchova) nurture of sb/sthrodičovská/pěstounská péčeparental/foster caresociální péčesocial care
  2. (ošetřování ap.) care(udržování) maintenance(o budově ap.) upkeepzdravotnická/lékařská péčemedical/health care

Vyskytuje se v

nemocniční: nemocniční péče/sestrahospital care/nurse

pěstounský: pěstounská péčefoster care

prenatální: prenatální péčeprenatal/antenatal care

svěřit se: svěřit se do péče/rukou kohoput osf in sb's hands, entrust osf to sb

zdraví: péče o zdravíhealth care

care: být v péči státu dítěbe in care

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

custodial: = rodič, do jehož péče bylo dítě svěřenocustodial parent

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

delivery: poskytování zdravotní péčehealth care delivery

dental: péče o chrup zubařskádental care

diligence: náležitá péče/pečlivost/pozornostdue diligence

elderly: péče o senioryelderly care

foster: pěstounská péčefoster care

health: zdravotní péče, zdravotnictvíhealth care

neonatal: oddělení péče o novorozenceneonatal care unit

non-custodial: rodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péčenon-custodial parent

palliative: paliativní péčepalliative care

preferential: zvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péčigive preferential treatment to sb

preservation: památková péče, ochrana památekhistoric preservation

special needs: děti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péčispecial needs kids

visitor: sestra domácí péčemed. health visitor

ward: být v poručenské péči kohobe in ward to sb

welfare: péče o dětichild welfare

péče: rodičovská/pěstounská péčeparental/foster care