Hlavní obsah

care [keə]

Podstatné jméno

  1. of/for sb/sth péče, starost o koho/co pečování
  2. be in carebýt v péči státu dítěwith careopatrně, pečlivě

Fráze

  1. for all I care pro za je mi to jedno
  2. I couldn't care less je mi (to) úplně jedno
  3. care of sb/sth na adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.
  4. take care of sb/sth (po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/cotake care of one's appearancepečovat o svůj vzhled
  5. Take care. Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.
  6. take care to do sth dbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co
  7. Who cares? Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

Vyskytuje se v

care: pro mě za mě je mi to jednofor all I care

business: (něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.take care of business

coronary: koronární jednotka v nemocnicicoronary-care unit

custodial: = péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičůcustodial care

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

delivery: poskytování zdravotní péčehealth care delivery

dental: péče o chrup zubařskádental care

elderly: péče o senioryelderly care

exercise: dbát (velké) opatrnostiexercise (great) care

foster: pěstounská péčefoster care

health: zdravotní péče, zdravotnictvíhealth care

neonatal: oddělení péče o novorozenceneonatal care unit

palliative: paliativní péčepalliative care

pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve školeBrE pastoral care

can: Dovedu se o sebe postarat.I can take care of myself.

much: Stojíš o to? – Strašně moc.Do you care for it? – Too much.

ought: Měl by ses o ni starat.You ought to take care of her.

all: co se jeho týče, pokud se týká jehofor all he cares