Hlavní obsah

care [keə]

Podstatné jméno

  1. of/for sb/sth péče, starost o koho/co pečování
  2. be in carebýt v péči státu dítěwith careopatrně, pečlivě

Fráze

  1. for all I care pro za je mi to jedno
  2. I couldn't care less je mi (to) úplně jedno
  3. care of sb/sth na adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.
  4. take care of sb/sth (po)starat se o koho/co, dát pozor na koho/co, pečovat o koho/cotake care of one's appearancepečovat o svůj vzhled
  5. Take care. Dávej na sebe pozor., Opatruj se. při loučení ap.
  6. take care to do sth dbát na co, ujistit se že kdo udělá co, pečlivě udělat co
  7. Who cares? Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

Vyskytuje se v

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

dental: dental carepéče o chrup zubařská

elderly: elderly carepéče o seniory

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

foster: foster carepěstounská péče

health: health carezdravotní péče, zdravotnictví

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

palliative: palliative carepaliativní péče

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

all: for all he caresco se jeho týče, pokud se týká jeho