Hlavní obsah

trouble [ˈtrʌbəl]

Podstatné jméno

  1. potíž(e), nesnáz(e), problém(y)We are in serious trouble.Máme vážné potíže.The trouble is ...Problém je v tom ...the root of the troublejádro problému
  2. troubles starosti, trable, problémy, potíže osobníShe kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.
  3. nepokoje pouličníIt's no trouble for me.To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.make troublevyvolávat nepokoje

Vyskytuje se v

oil: pour oil on troubled watersuklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situaci

troubled: troubled watersrozbouřené vody

troubled: troubled economypotížemi zmítané hospodářství

troubled: troubled childrenproblémové děti

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

dělat: dělat starosti komutrouble, worry sb

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

námaha: dát si tu námahu udělat cotake the trouble to do sth

nesnáz: být v nesnázíchbe in trouble/difficulties/hovor. a pickle

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

problémový: problémové dítěproblem/troubled child

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

odpustit: odpustit si námahusave osf the trouble

potíž: dostat se do potížíget into trouble

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

hlava: dělat si hlavu s čímtrouble osf about sth

koledovat si: Koleduješ si.You are asking for trouble.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth