Hlavní obsah

trouble [ˈtrʌbəl]

Podstatné jméno

  1. potíž(e), nesnáz(e), problém(y)We are in serious trouble.Máme vážné potíže.The trouble is ...Problém je v tom ...the root of the troublejádro problému
  2. troubles starosti, trable, problémy, potíže osobníShe kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.
  3. nepokoje pouličníIt's no trouble for me.To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.make troublevyvolávat nepokoje

Vyskytuje se v

trouble: troublesstarosti, trable, problémy, potíže osobní

troubled: troubled watersrozbouřené vody

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

dělat: trouble, worry sbdělat starosti komu

námaha: take the trouble to do sthdát si tu námahu udělat co

nesnáz: be in trouble/difficulties/hovor. a picklebýt v nesnázích

potíž: without (too much) troublebez (větších) potíží

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

starost: worry about sb/sth, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of troubledělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čím

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

odpustit: save osf the troubleodpustit si námahu

trápit: What is worrying/troubling/bothering you?Co tě trápí?

vadit: Would it be a problem/any trouble if ...?Vadilo by, kdyby ...?

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

hlava: trouble osf about sthdělat si hlavu s čím

koledovat si: You are asking for trouble.Koleduješ si.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

oil: pour oil on troubled watersuklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situaci