Hlavní obsah

trouble [ˈtrʌbəl]

Podstatné jméno

  1. potíž(e), nesnáz(e), problém(y)We are in serious trouble.Máme vážné potíže.The trouble is ...Problém je v tom ...the root of the troublejádro problému
  2. troubles starosti, trable, problémy, potíže osobníShe kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.
  3. nepokoje pouličníIt's no trouble for me.To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.make troublevyvolávat nepokoje

Vyskytuje se v

oil: pour oil on troubled watersuklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situaci

troubled: troubled watersrozbouřené vody

troubled: troubled economypotížemi zmítané hospodářství

troubled: troubled childrenproblémové děti

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.