Hlavní obsah

embarrassment [ɪmˈbærəsmənt]

Vyskytuje se v

zakrýt: hide one's embarrassmentzakrýt rozpaky

embarrassment: be an embarrassment to sbbýt komu na obtíž, být přítěží pro koho