Hlavní obsah

Příslovce

  • (up) to(zdůraznění počtu) as many as(o nepočitatelných) as much asMohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.5 až 105 to 10až do/k/poas far as, all the way to, up toaž dosudup to now, so farmokrý až na kůžisoaked to the skinaž moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

Spojka

  1. (když) when(dokud ne) until, tillAž se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.až kdyžonly when
  2. (tolik) so much that

Částice

  1. (poměrně nedávno) only(ne dříve než) not until(pozdě) as late asPřijede až zítra.He won't come until tomorrow.Začal jsem až včera.I started only yesterday.
  2. (ba dokonce) even(hraničící s) bordering on sth

Vyskytuje se v

běda: bědavelice unspeakably, more than enough

hanba: hanbavelmi awfully, unspeakably, extremely

na: navyjádření výjimky except for, but

po: (až) povyjádření meze up to

do: do konce(up) to the end

dosud, doposud: dosudup to now

k, ke, ku: k čemuup to sth, as far as sth

nynějšek: do nynějškaup to now

odvolání: do odvoláníuntil further notice

omrzení: do (úplného) omrzeníad nauseam

posedlý: být (až) posedlý čímbe obsessive about sth

přítomnost: do přítomnostiup to the present

úmor: dřít (až) do úmorutoil hard, work one's fingers to the bone

vydržet: vydržet do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

výjimka: na malé/nepatrné výjimkywith only/save for minor exceptions

výjimka: na pár výjimekwith a few exceptions

za: (až) za hranicí čehobeyond sth

zblbnutí: hovor. do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

až na: všichni na tebeeveryone but you

čas: přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, přijde.I am waiting for him to come.

dojíst: Počkej, dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Počkej, na tebe dojde (řada).Wait your turn.

hrozit: Hrozí mu šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

konec: na samém konciat the very end

na: Jděte na konec ulice.Go as far as the end of the street.

napočítat: napočítám do tříon the count of three

odbytý: to budu mít odbyté.When I am through with it.

po: po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

promoknout: Promokli jsme na kůži.We got soaked to the skin.

příště: ji potkáš příště ...When you next see her ...

sahat: Voda mu sahala po ramena.Water was reaching to his shoulders.

sem: semas far as here, this far, up to here, up to this point

teprve: Vyjdi teprve, ti řeknu.Don't come out until I tell you.

těšit se: Těším se, tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

uvidět: Nemůžu se dočkat, to uvidím.I can't wait to see it.

vyčkat: Vyčkáme, /dokud ...We will wait until ...

vyrůst: vyrostu ...When I grow up ...

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

odshora: odshora dolů celýfrom top to bottom

pata: od hlavy (až) k patě/po patyfrom head/top/tip to toe

po: mít po krk čehobe sick of sth, be fed up to the teeth with sth

soudný: čekat do soudného dnewait till kingdom come

vidět: Vidím ti do žaludku.I can see right through you.

zamilovat se: zamilovat se do koho po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker

zelenat se: Řval, se hory zelenaly.He was screaming at the top of his lungs.

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlýfrozen stiff, chilled to the bone