Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho end of sth(fronty ap.) tailaž na samém konciat the very endtřetí od koncethird from the enddruhý od koncelast but one
  2. (skončení) end(ing), close(ukončení) terminationpět kol do koncefive laps to goJe konec.It's over, (čas vypršel) Time is up.na konci devadesátých letin the late ninetiesJeště není konec.It isn't over yet.ke konci stoletíby the end of the centuryna konci lednaat the end of Januarybýt téměř u konce film ap.be almost over
  3. (zakončení) ending(uzavření) conclusion
  4. (smrt) death, end

Vyskytuje se v

bez, beze: bez konceendless, unending

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

do: až do konce(up) to the end

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

citovat: Cituji ... konec citátu.Quote ... unquote.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

spět: spět ke koncibe drawing to a close

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

týden: koncem týdneby the end of the week

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end

butt: bodnutí koncem hole v hokejisport. butt-ending

cliff-hanger: (velmi) napínavý koneccliff-hanger ending

close: na konci dneat the close of the day

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

ending: šťastný konechappy ending

finish: od začátku do koncefrom start to finish

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

misconduct: osobní trest/vyloučení do konce utkánígame misconduct

over: konec komunikace vysílačkouover and out

quote: cituji ... konec citátuquote ... unquote

rear: být až na konci, být poslední ve frontě ap.be at the rear of sth

unquote: cituji ... konec citátuquote ... unquote

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

last: Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.I've left my best wine until last.

late: na konci devadesátých letin the late 1990's

later: koncem tohoto týdne/měsícelater this week/month

side: Je to na druhém konci města.It's on the other side of the town.

twenty: koncem dvacátých letin the late twenties

up: Čas vypršel., Je konec limitu.Time is up.

end: i přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.end of the line

konec: druhý od koncelast but one

acclamation: velkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.by acclamation

afar: z (velké) dálky, zdáli, zpovzdálífrom afar

anteater: mravenečník velkýzool. giant anteater

bang: velký třeskbig bang

bargain: výprodej, velká sleva v obchoděbargain offer

barrier: Velký bariérový útesGreat Barrier Reef

battery: malý/velký monočlánek baterieC/D battery

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

bed: (velká) manželská postelking-size bed

big: velké zvíře, hlavounslang. a big shot

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

chagrin: k mému velkému zklamáníto my deep chagrin

cress: lichořeřišnice většíIndian cress

depression: velká hospodářská krizethe Great Depression

distance: z jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálkyfrom a distance

dog: Velký pesastron. the Great Dog

economy: zvýhodněné/velké balení se slevou za větší množstvíeconomy pack

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

entry: přilákat velké množství účastníkůattract a huge entry

failure: (velká) neúrodacrop failure

fanfare: s velkou slávouwith a fanfare

finale: velké finálethe grand finale

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

Friday: Velký pátekcírk. Good Friday

goose: husa velkágreylag goose

grand: velká/hlavní cenaGrand Prize

great: Velká jezera na hranicích USA a KanadyGreat Lakes

greater: Velké Antilythe Greater Antilles

heat: největší parno, nejteplejší část dnethe heat of the day

heyday: v době svého největšího rozmachu, na vrcholu své slávyin its/one's heyday

horror: mít hrůzu, mít velký strach z čehohave a horror of sth

inquisitor: Velký inkvizitorhist. Grand Inquisitor

jack: vlajka Velké BritánieUnion Jack

juror: člen velké porotygrand juror

jury: velká porota 12-22 členůgrand jury

large: zákon velkých čísellaw of large numbers

latitude: poskytnout komu větší volnostallow sb greater latitude

lavish: velká chválalavish praise

letter: velké písmenocapital letter

likely: s největší pravděpodobnostímost likely

lip: malé/velké stydké pyskyanat. inner/outer lips

mass: (velká) většinathe great mass

measure: do značné míry, z velké části, převážněin large measure

mob: ve velkém počtu lidé - přijít ap.mob-handed

moderate: středně velkýmoderate-sized

octave: malá/velká oktávasmall/great octave

pot: přesadit do většího květináče copot on sth

profusion: ve velkém množství, hojně, bohatě, v záplavách, v hojnostiin profusion

quantity: ve velkém množství, v kvantech, masověin quantity

raven: krkavec velkýcommon raven

room: form. přijímací pokoj/salonek, salón, (velký) obývací pokojdrawing room

ruling: největší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedinceruling passion

sell: velkoobchodní prodej, prodej ve velkémwholesale sell

shamble: být jeden velký binecbe (in) a shambles

size: být velký jako co, mít rozměry čehobe the size of sth

sized: střední velikosti, středně velkýmedium-sized

speed: velkou rychlostíat high speed

spending: nezřízené/velké utráceníspending spree

stadium: velký tahák představení plnící stadionystadium-filler

stick: mít velkou moccarry a big stick

stiff: pořádný/velký frťan, přen. něco ostřejšíhostiff drink

stride: dělat velké pokroky, rychle postupovatmake great strides

style: ve velkém styluin high style

swan: labuť velkámute swan

system: místní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranstvípublic address system

takeover: převzetí větší společnosti menšíekon. reverse takeover

talk: chvástat se, vychloubat se, mít velké řečitalk big

tempted: mít velkou chuť, být v pokušení udělat cobe tempted to do sth

ton: velká tunatech. long ton

value: přikládat čemu velký významattach great value to sth

vast: velká většinavast majority

walk-in: velký šatník, šatna i skříňová v bytěwalk-in closet

wall: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

warbler: budníček většíwillow warbler

wholesale: ve velkém prodávat ap., za velkoobchodní cenyat wholesale

all: všechny velké národyall great nations

biggie: Není to žádná velká věc., O nic nejde.It's no biggie.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

catering: Zajišťujeme stravování pro velké firmy.We do catering for large companies.

double: dvakrát větší než codouble the size of sth

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

hers: její velký přítela great friend of hers

however: ať je sebevětšíhowever big he is

impact: Na Zemi dopadl velký objekt.A large object impacted the Earth.

lucky: Měl větší štěstí než ostatní.He was luckier than the rest.

much: bez většího úsilíwithout much effort

rocket science: Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.It is not rocket science.

scale: ve velkémon a large scale

surprise: K mému velkému úžasu ...To my great surprise ...

this: Rána byla asi takhle velká.The wound was about this big.

way: Naskytla se mi velká příležitost.A great opportunity came my way.