Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho end of sth(fronty ap.) tailaž na samém konciat the very endtřetí od koncethird from the enddruhý od koncelast but one
  2. (skončení) end(ing), close(ukončení) terminationpět kol do koncefive laps to goJe konec.It's over., (čas vypršel) Time is up.na konci devadesátých letin the late ninetiesJeště není konec.It isn't over yet.ke konci stoletíby the end of the centuryna konci lednaat the end of Januarybýt téměř u konce film ap.be almost over
  3. (zakončení) ending(uzavření) conclusion
  4. (smrt) death, end

Vyskytuje se v

bez, beze: bez konceendless, unending

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

do: až do konce(up) to the end

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

citovat: Cituji ... konec citátu.Quote ... unquote.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

spět: spět ke koncibe drawing to a close

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

týden: koncem týdneby the end of the week

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end

butt: bodnutí koncem hole v hokejisport. butt-ending

cliff-hanger: (velmi) napínavý koneccliff-hanger ending

close: blížit/chýlit se ke koncidraw/be drawing to a close

daylight: uzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelusee daylight

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

ending: šťastný konechappy ending

finish: od začátku do koncefrom start to finish

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

last: třetí/čtvrtý od koncelast but two/three

misconduct: osobní trest/vyloučení do konce utkánígame misconduct

over: konec, přepínám a končím komunikace vysílačkouover and out

quote: cituji ... konec citátuquote ... unquote

rear: být až na konci, být poslední ve frontě ap.be at the rear of sth

unquote: cituji ... konec citátuquote ... unquote

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

late: na konci devadesátých letin the late 1990's

later: koncem tohoto týdne/měsícelater this week/month

side: Je to na druhém konci města.It's on the other side of the town.

twenty: koncem dvacátých letin the late twenties

up: Čas vypršel., Je konec limitu.Time is up.

end: i přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.end of the line

konec: druhý od koncelast but one