Hlavní obsah

side [saɪd]

Podstatné jméno

 1. strana místo vedle něčehoon the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.the sides of sb's mouthkoutky ústsunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko
 2. bok auta ap., stěna domu ap., boční částput sth on its sidepoložit co na bokThis side up.Neklopit. nápis na balíku
 3. (vnitřní) strana nádoby ap.
 4. (o)kraj, boklean over the sidenaklonit se přes okrajIt's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.
 5. bok část těla
 6. be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.
 7. strana papíru ap., stránka napsaného textu
 8. strana v konfliktu ap.
 9. of sth stránka, aspekt čeho situace ap.

Předložka

 • this side of sth před čím časově

Fráze

 1. side by side vedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech
 2. BrElet the side down (u)dělat ostudu rodině, známým ap.
 3. from side to side ze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.
 4. be on sb's side být na čí straně ve sporu, válce ap.
 5. get on the wrong side of sb znepřátelit si koho, rozlít si to u koho
 6. on the side bokem vedle hlavní činnosti, navíc (k tomu)
 7. hl. AmEon the side jako přílohu něco k jídlu
 8. put sth to one side odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

Vyskytuje se v

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

reverse: rub, zadní strana mince, bankovky ap., reversreverse (side)

safe: dělat co pro jistotudo sth to be on the safe side

side: sb stranit, nadržovat komu, podporovat kohoside with

stitch: píchání v boku po běhu ap.stitch (in the side), side stitch

sunny: (u)smažený z jedné strany volské okosunny side up

asset: strana aktivekon. assets side

bang: patka účesside-swept bangs

bolster: boční vedení sedadla auta(side) bolsters

clapboard: překládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodníclapboard siding

demand: strana poptávkyekon. demand side

entrance: boční/zadní vchodside/back entrance

football: malá kopanáfive-a-side football

fringe: patka účesside fringe

hustle: bokovka vedlejší výdělečná činnostside hustle

issue: vedlejší věc, podružná věcside issue

moon: odvrácená strana měsícefar side of the moon

netting: boční síť brankysport. side netting

passenger: strana spolujezdce v autěpassenger side

plate: talířek na pečivoside plate

plus: výhodou je, že...on the plus side...

right: lícem ven, nalíc otočený ap.right side out

side-saddle: jet v sedle bokemride side-saddle

starboard: pravobok lodistarboard side

step: úkrok, krok stranouside step

elevation: bokorysside elevation

through: Vejděte bočním vchodem.Enter through the side entrance.

split: potrhat se smíchy, chlámat sesplit one's sides (laughing)

bok: z bokufrom the side

bokovka: mít bokovku být nevěrnýhave a bit on the side, have someone on the side

doprovodný: doprovodný program k akciside events

klopit: Neklopit! na krabici ap.This side up!

kolej: vedlejší kolejsiding, i přen. sidetrack, výhybná spur track

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

popukání: k popukání legračníside-splitting, hilarious

protější: na protější straněon the opposite side

rub: rub mincereverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tails

strana: čelní stranafront side, face

stránka: stinná/světlá stránka čehothe darker/bright side of sth

účinek: vedlejší účinkyside effects

udělat: udělat ostudu komurodině, známým ap. let the side down, disgrace sb

vedle: vedle sebenext to each other, bok po boku side by side

vedlejší: vedlejší účinkyside effects

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

vítr: boční vítrside wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswind

volský: gastr. volské okofried egg, sunny side up egg

vrchní: vrchní stranaupper side, líc obverse

zadní: zadní strana čehoback (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu verso

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

píchat: Píchá mě v boku.I have a stitch in my side.

postranní: postranní uličkaside street, bystreet

průvodní: průvodní jevnežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndrome

přes, přese: naklonit se přes okrajlean over the side

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

přiklonit se: přiklonit se na čí stranutake sb's side

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

stranit: Vždycky mu stranila.She has always sided with him.

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

ulice: postranní/vedlejší uliceside street

vítězný: vítězná stranawinning side, ve volbách winning party

vlevo: vlevo od vásto your left, on your left-hand side

vyvolat: vyvolat vedlejší účinkyproduce side effects

zajet: zajet ke kraji vozovkypull over to the side

druhý: druhá strana mincethe other side of the coin

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

trn: být komu trnem v okube a thorn in sb's side