Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) sidečelní stranafront side, facevnější/vnitřní stranathe outside/insiderubová/lícová stranareverse/obverse (side)
  2. (boční, postranní část) sidepřejít na druhou stranu (ulice)cross the streetpravá strana ulice ap.right-hand sideprotější stranathe opposite side
  3. (část celku) side(konec) endna druhé straněon the other sideMalá Stranathe Lesser Townna jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...
  4. (knihy) pageotočit stranuturn a page
  5. (směr) direction, wayjít na opačnou stranugo in the opposite directionsvětové stranycardinal points
  6. (příbuzenská linie) side(větev rodiny) branchz otcovy/matčiny strany příbuznýpaternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)
  7. (účastník jednání) side(ve smluvním vztahu) party(účastník sporu ap.) práv. litigantžalující/žalovaná stranaplaintiff/defendant
  8. (politická) partypravicová/levicová stranaright/left-wing party

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

politický: politické stranypolitical parties

protější: na protější straněon the opposite side

smluvní: smluvní stranacontracting party, party to a contract

socialistický: socialistická stranaSocialist Party

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

světový: geogr. světová stranacardinal point

titulní: titulní strananovin ap. front/knihy title page

ustoupit: ustoupit stranoustep aside

vrchní: vrchní stranaupper side, líc obverse

zadní: zadní strana čehoback (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu verso

změna: sport. změna stran při utkáníchangeover

žalovaný: práv. žalovaná stranadefendant, defending party

dole: na straně 8 doleat the bottom of page 8

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

obrátit: Obraťte na stranu 30.Turn to page 30.

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

přiklonit se: přiklonit se na čí stranutake sb's side

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

stát: stát stranou dění ap.stand aside

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

vítězný: vítězná stranawinning side, ve volbách winning party

vládnoucí: vládnoucí stranaruling party, party in power

vnější: na vnější straněon the outside/exterior

založit: Strana byla založena ...The party was founded ...

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two

žert: žerty stranou(all) joking/jokes aside, joking apart

asset: strana aktivekon. assets side

aunt: teta z otcovy/matčiny stranypaternal/maternal aunt

clerical: klerikální (politická) stranaclerical party

cover: přebal, titulní stranafront cover

demand: strana poptávkyekon. demand side

end: vyměnit si stranychange ends

even: levá strana v knizeeven page

forward: převést (na další stranu) v účetnictví ap.ekon. carry forward

four: čtyři světové stranythe four winds

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

moon: odvrácená strana měsícefar side of the moon

number one: jít na malou (stranu)go/do a number one

off-message: nehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou liniípolit. be off-message

page: titulní strana časopisufront page

party: vládnoucí strana, strana u mociruling party

passenger: strana spolujezdce v autěpassenger side

right: na všechny stranyright and left

rule book: stanovy stranyparty rule book

side: na druhé straně čeho ulice ap.on the other side of sth

stand: ustoupit stranou/dozadustand aside/back

step: úkrok, krok stranouside step

toast: chleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné stranyFrench toast

worker: Strana pracujících, Dělnická stranaWorkers' Party

across: přes ulici, na opačné straně uliceacross the street

apart: Stál kousek stranou.He stood some distance apart.

aside: ustoupit/uhnout (stranou)step/move aside

exterior: na vnější straně, zvenkuon the exterior

last: poslední 3 strany té kapitolythe last 3 pages of the chapter

way: Zkus se na to podívat z mé strany.Try to see it my way.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

onside: získat koho na svou stranubring sb onside

strana: čelní stranafront side, face

air: go off the airskončit vysílání, přestat vysílat

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bang: slang. bang offfofrem, hned teď

bear: bear sth offodnést si co jako vítěz

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bite: bite sth offukousnout co

blast: blast offutrhnout, odstřelit oddělit explozí

bra: take one's bra offsundat si podprsenku

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

brush-off: hovor. give sb the brush-offodpálkovat, odbýt koho, vyběhnout s kým

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

capability: off-road capabilityprůchodnost terénem, terénní vlastnosti vozu

chase: chase sb offodehnat, vyhnat, zahnat koho

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

corner: cut (off) a cornerříznout zatáčku motorista

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

drill: drill offodvrtat

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

field: off-fieldmimo hřiště

flick: flick sth on/offzapnout/vypnout co vypínačem

flip: flip sth on/offzapnout/vypnout co

fly: fly away/offuletět/odletět

focus: take the focus off sthodvést pozornost od čeho

hurry: hurry offodspěchat, odchvátat, odkvačit

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje koho

knock off: Knock it off!Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

lift: lift sb off sthvyzvednout, evakuovat odkud letecky

mark: slow off the markpomalý, nechápavý

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

off: get off sthvystoupit, vysednout z čeho vlaku ap.

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

off-guard: catch sb off-guardzaskočit koho

palm off: be palmed off withbýt odbyt planými sliby ap.

pan: pan sth offoddělit proplachováním, vypírat písek ap. při rýžování

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

peck: peck offoklovat, ozobat, uklovnout, uklovat, odklovnout

pissed off: get pissed (off)nasrat se, naštvat se

press: off the pressvytištěný, vyšlý tiskem publikace ap.

prize: prize offvypáčit, odpáčit, vyloupnout víko ap.

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rake: rake offodhrabat, přen. shrábnout podíl ap.

reflect: reflect off sthodrážet se od čeho paprsky ap.

ride: ride offodjet na koni ap.

roll-on roll-off: roll-on roll-off ferry(nákladní) trajektová loď

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

scamper: scamper away/offodpelášit, odhopsat

sending-off: sending-off offencepřestupek vedoucí k vyloučení hráče

shear: off (the) shearsčerstvě ostříhaná ovce

shift: shift offodsunout zbavit se, odložit

shore: off shorev pobřežních vodách, na vodě

shove: hovor. Shove off!Vypadni!, Vystřel!

skin: skin offoloupat, odřít, oškrabat slupku, kůži

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

sneak: sneak offodplížit se, vytratit se tiše, kradmo se vzdálit

speed: speed off, speed awayrychle odjet, odfrčet

stake: stake offohraničit kůly

sulk: go off in a sulkzačít trucovat, nasupit se

supply: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

take: take the saddle offodsedlat koně

tap: turn the tap offzavřít kohoutek

target: attempts on/off targetstřely na/mimo branku

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

topic: be off-topicbýt zcela od věci/mimo tematicky

track: off the trackvykolejený

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

wash: wash offomýt, smýt (se), opláchnout

well-off: be well offbýt na tom dobře, mít se dobře

whip: whip offshodit (ze sebe), odhodit rychle, sundat ze sebe ap.

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

beat: beat off, beat backodrazit útok

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

blank: blank (off)uzavřít, ucpat, utěsnit otvor ap.

blast off: blast sth offustřelit, utrhnout co výbuchem ap.

brick off: brick sth offoddělit co stěnou

brush off: brush sb offodbýt koho při hovoru

bump off: bump sb offoddělat, odpravit koho

bundle off: bundle sb offposlat, vypakovat koho kam

carry off: carry sth offzvládnout co, uspět v čem, poradit si s čím

cart off: cart sb offodtáhnout, odvléct, odvézt koho kam bez zeptání, proti jeho vůli