Hlavní obsah

law [lɔː]

Podstatné jméno

  1. právo oborpráv. customary lawzvykové právopráv. criminal/civil lawtrestní/občanské právocompany/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právolaw enforcementprosazování zákona, prosazení práva, AmE policie, pořádkové složkypráv. law centreprávní poradna bezplatnáFaculty of Lawprávnická fakulta
  2. zákon právní normabreak the lawporušit zákonabide by the lawdodržovat zákonypráv. fundamental lawústava, ústavní zákony
  3. laws of sth pravidla, regule čeho postupu ap.fyz. law of gravitygravitační zákon

Vyskytuje se v

law: of sth pravidla, regule čeho postupu ap.laws

abortion: interrupční zákonabortion law/act

adjective: procesní právopráv. adjective law

administration: správní právopráv. administration law

alien: cizinecké právoalien law

average: zákon pravděpodobnostithe law of averages

break: porušit zákonbreak the law

code: zákoníkpráv. code of law

common: společná domácnost nesezdaného párupráv. common-law marriage

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

competition: zákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěžecompetition laws/authorities

cosine: kosinová větalaw of cosines

customary: zvykové právocustomary law

emigration: emigrační zákonyemigration laws

energy: zákon zachování energielaw of conservation of energy

enforce: prosazovat právo/zákonenforce the law

enforcement: prosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složkylaw enforcement

equality: rovnost před zákonemequality before the law

establish: nastolit právo a pořádekestablish law and order

extent: podle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákonato the fullest extent of the law

faculty: Právnická/Lékařská/Pedagogická fakultathe Faculty of Law/Medicine/Education

feudal: feudální zákonfeudal law

gravity: gravitační zákonfyz. law of gravity

immigration: imigrační úředník/politika/zákonyimmigration officer/policy/laws

joule: Joulův zákonJoule's law

labour: pracovní právopráv. labour-law

large: zákon velkých čísellaw of large numbers

law-breaker: poprvé trestaný pachatelfirst-time law-breaker

law-enforcement: policie a bezpečnostní složkylaw-enforcement agencies

loophole: mezera v zákoněloophole in the law

moral: mravní zákonmoral law

outside: v rozporu se zákonem, nezákonně, nezákonnýoutside the law

parent: tchán a tchýněparents-in-law

parliamentary: jednací řád parlamentuparliamentary law

penal: trestní právo/soudpenal law/court

point: právní otázka věcipoint of law

procedural: procesní právoprocedural law

property: majetkové právopráv. law of property

protect: zákonem chráněnýprotected by law

restrictive: stále přísnější zákonyincreasingly restrictive laws

Roman: římské právoRoman law

Samaritan: zákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.Good Samaritan Law/Act

sine: sinová větalaw of sine

succession: dědické právopráv. law of succession

sunshine: zákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informacíAmE sunshine law

tangent: tangentová větalaw of tangents

contradictory: dva protichůdné zákonytwo contradictory laws

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

obey: Zákony se musí dodržovat.The law must be obeyed.

that: člověk, který porušuje právothat person who violates the law

underpin: Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...The laws which underpin apartheid...

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

fikce: práv. právní fikcefiction of law, legal fiction

konflikt: konflikt se zákonembrush with the law

kosinový: kosinová větalaw of cosines

litera: litera zákonathe letter of the law

obchodní: obchodní zákoník/právocommercial code/law

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

právnický: právnická fakultaFaculty of Law

právo: vyhlásit stanné právodeclare martial law

překročit: překročit zákonbreak/violate/infringe the law

rovnost: rovnost před zákonemequality before the law, isonomy

schválnost: zákon schválnostihl. BrE Sod's Law, Murphy's Law

stanný: vyhlásit stanné právodeclare martial law

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

školský: školský zákoneducation law

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

zákon: porušit zákonbreak/violate the law

zákonný: zákonný dědicheir-at-law, oprávněný legitimate heir

omlouvat: Neznalost zákona neomlouvá.Ignorance of the law is no excuse.

sporný: sporný zákoncontroversial law