Hlavní obsah

date back

Sloveso

  • to sth pocházet z doby, sahat do doby, trvat od kdyThis law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.