Hlavní obsah

trvat

Nedokonavé sloveso

  1. (jistou dobu) od kdy do kdy last from sth to sth(zabrat dobu) take(táhnout se) stretchJak dlouho trvá let?How long does the flight take?Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...
  2. (stále existovat) remain (in existence)(pokračovat) continue, persist, go on(platit ap.) stand, hold (good)(pocit, nemoc ap.) linger (on)Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).
  3. (na svém ap.) na čem insist on sth, hold out for sthtrvat na svémbe insistent, hovor. (neustoupit) stick to one's guns, stand one's ground, (prosazovat své tvrzení) press one's point

Vyskytuje se v

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...