Hlavní obsah

trvající

Vyskytuje se v

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

right: prosazovat svá práva, trvat na svých právechassert one's rights

short-lived: netrvat dlouho, nemít dlouhého trváníbe short-lived

stand: trvat na čem daných náležitostech ap.stand on sth

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

insistent: (Tvrdě) trvala na tom, že ...She was insistent that ...

long: Netrvalo to moc dlouho.It didn't take too long.

may: Ať to trvá dlouho.Long may it continue.

take: To (nám) potrvá léta.It will take (us) years.

run: mít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánovánobe running late