Hlavní obsah

long [lɒŋ]

Příslovce

  1. dlouho, dlouhou dobu, dlouzeIt didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.at long lastnakoneclong termerodsouzenec k dlouhému vězeníhow longjak dlouho
  2. all year longpo celý rokthe whole day longpo celý den

Přídavné jméno

  1. dlouhý o časeIt's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.Days are getting longer.Prodlužují se dny.long time agodávno, před dlouhou dobounot long agonedávno, před nedávnemlong hourpozdní hodina noční(not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.longer working hoursdelší pracovní doba
  2. v určení konkrétní doby trvánía month-longměsíčnía week-longtýdenní
  3. dlouhý vzdálenost, protáhlý rozměrlong-distance runnerběžec na dlouhé tratělong horsekůň (na dél) tělocvičné nářadílong-short story(krátká) novelaten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý
  4. dlouhý, daleký cestalong way from ...daleko od ...
  5. dlouho- jakýve spojeníchlong-leaveddlouholistýlong-actingdlouhodobě působící lék ap.long-axeddlouhoosýlong-horneddlouhorohý

Sloveso

Vyskytuje se v

face: mít protažený obličej, vypadat nešťastněhave a long face

last: konečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.at (long) last

long: Tak zatím., Tak ahoj., Měj se.So long

long-list: dostat se do širšího výběrube long-listed

long-term: dlouhé období v plánování ap.the long term

shot: málo nadějný pokus který přesto stojí za tolong shot

story: abych to zkrátil při vyprávěníto cut a long story short

view: uvažovat z dlouhodobého hlediskatake the long view

way: výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat secome a long way

afterwards: nedlouho poténot long afterward

ago: dávnolong ago

-armed: dlouhorukýlong-armed

as: pokud tak dlouho jakas long as

distance: brýle na dálku(long) distance glasses

ere: brzy, zanedlouho, zakrátkoere long

follow-up: dispenzarizacelong-term follow-up

haul: dálkový letlong-haul flight

horned: dlouhorohýlong-horned

jumper: skokan do výšky/dálkyhigh/long jumper

long-haul: dálkový letlong haul flight

longing: toužit, dychtit po čemhave/feel a longing for sth

long-range: dlouhodobá předpověď počasílong-range weather forecast

look: pečlivě zhodnotittake a long hard look

memory: dlouhodobá paměťlong-time memory

overdue: (dlouho) dlužná platba(long) overdue payment

run: běh na dlouhou traťlong-distance run

runner: běžec na dlouhé tratělong-distance runner

seahorse: koníček mořskýlong-snouted seahorse

sight: být dalekozraký/krátkozrakýhave long/short sight

ton: velká tunatech. long ton

unemployment: dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment

vacation: letní prázdninylong vacation

weekend: prodloužený víkend dovolená trvající několik dnů včetně víkendulong weekend

fit: Král už není způsobilý vládnout.The king is no longer fit to rule.

heck: zatraceně dlouhoa heck of a long time

hold: Už jsem to nemohl udržet.I couldn't hold it any longer.

long-time: dlouholetý členlong-time member

may: Ať to trvá dlouho.Long may it continue.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

unkempt: Měli dlouhé rozcuchané vlasy.They had long unkempt hair.

see: Dlouho jsme se neviděli. při setkáníLong time no see.

daleký: sport. skok dalekýlong jump, AmE broad jump

dálkový: dálkové letylong-haul flights

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

dlouhohrající: dlouhohrající deskalong-playing record, long-player

dlouhý: dlouhé vlasylong hair

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

any: už nenot any more/longer

hovor: meziměstský hovorlong distance/ AmE toll/ hl. BrE trunk call

jak: jak dlouho?how long?

kalous: kalous ušatýlong-eared owl

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

letní: letní prázdninysummer holiday, long vacation

meziměstský: meziměstský hovorhl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nadlouho: ne nadlouhonot for long

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

noc: celou nocall night long, the whole night

pochod: dálkový pochodlong-distance march

prodloužený: prodloužený víkendlong weekend

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

shledaná: na shledanougoodbye, hovor. bye, hovor. so long

skákat: sport. skákat do výšky/dálkydo the high/long jump

skok: skok dalekýlong jump

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

tričko: tričko s dlouhým rukávemlong-sleeved T-shirt

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

volání: meziměstské volánílong-distance/BrE trunk call

volat: volat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

: Ať žije král!Long (may) live the king!

být: Bylo to dávno.It was a long time ago.

dávno: Je to už dávno co ...It's been a long time since ...

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

na: Na jak dlouho?For how long?

o: úsečka o délce 3 cma section 3 cm long

oklika: jít oklikoumake a detour, take the long way round

po: toužit polong for

povídání: To je na delší/dlouhé povídání.It's a long story.

toužit: Toužil po setkání s ní.He was longing to meet her.

triko: triko s dlouhým rukávemlong-sleeved T-shirt

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

vězet: Kde vězíš?Where have you been?, What took you so long?

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

vydržet: Už to nevydržím.I can't stand/take it any longer/more.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zdržet: Dlouho tě nezdržím.I won't keep you long.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?How long will you/are you going to stay?

zdržovat: Už vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

znát: Jak dlouho už ho znáš?How long have you known him?

zůstat: Jak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?

životnost: baterie s dlouhou životnostílong-life battery

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sepull a long face

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.