Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) lifevznik života na zemithe origins of life on earthnejevit známky životashow no signs of lifeudržovat koho při životěkeep sb alive
  2. (jedince) lifemn.č. livespřijít o životlose one's life, (být zabit, při nehodě ap.) be killedbýt v nebezpečí životabe in peril of one's lifebojovat o životbe fighting for one's lifenáb. posmrtný životlife after deathotázka života a smrtia matter of life and death
  3. (doba lidské existence) life(time)na celý životfor lifejednou za životonce in a lifetimecelý životall one's life, one's whole life (long)nikdy v životěnever in one's lifena sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining yearszachránit komu životsave sb's lifevelké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life
  4. (energie ap.) life, liveliness, animation, activity

Vyskytuje se v

bezcenný: bezcenný životworthless life

boj: boj na život a na smrtmortal combat

činorodý: činorodý životactive life

dvojí: vést dvojí životlead double life

manželský: manželské soužití, manželský životmarried life

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečný: životu nebezpečnýlife-threatening

ohrožení: v ohrožení životain danger of one's life

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

otrávit: otrávit komu životruin/spoil sb's life

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

poustevnický: poustevnický živothermitism, eremitism, přen. life of seclusion

při: udržovat koho při životěkeep sb alive

sexuální: sexuální životsex life, sexualita sexuality

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

smrt: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

smysl: smysl životameaning of life

soukromý: soukromý životpersonal/private life

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

bojovat: bojovat o životfight for one's life

nasadit: nasadit životrisk one's life (and limb)

omrzet (se): Omrzel tě život?Are you tired of life?

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

plný: plný životafull of life

příběh: příběh ze životareal-life story

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

souboj: souboj na život a na smrtmortal combat, fight to the death

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life

těžký: těžký živothard life

tvrdý: tvrdý živothard life

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

vděčit: Vděčím mu za svůj život.I owe him my life.

vesnický: vesnický životvillage/country life

všední: všední životeveryday life

vyžádat si: Nehoda si vyžádala 5 životů.The accident claimed 5 lives.

zachránit: Zachránil mi život.He saved my life.

zařídit: zařídit si životarrange/organize one's life

jepičí: mít jepičí životbe short-lived

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

protřelý: životem/světem protřelýworldly-wise

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

business: pracovní život/kariérabusiness life

collegiate: studentský životcollegiate life

combat: boj na život a na smrtmortal combat

consenting: osoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálechpráv. consenting adult

deadly: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

death: posmrtný životlife after death

double life: vést dvojí životlive a double life

ease: klidný životlife of ease

elixir: elixír životaelixir of life

essential: životně důležitý, nezbytný pro životessential to life

eternal: věčný životeternal life

eventful: bohatý životeventful life

keep: udržet koho v chodu/při životě zásoby energie ap.keep sb going

life: pohlavní/sexuální životsex life

mortal: boj na život a na smrtmortal combat

proud: nejvýznamnější chvíle (v životě)proudest moment (in one's life)

rest: po zbytek životafor the rest of my life

sense: orientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap.sense of direction

sex: pohlavní životsex life

take: vzít si život, spáchat sebevraždutake one's own life

town: městský živottown life

vital: známky života, (základní) fyziologické funkcemed. vital signs

weary: unavený životemworld-weary

working: produktivní část života koho, pracovní životnost čehoworking life

world: tento životthis world

death trap: Je to tam o život.The place is a death trap.

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

itself: Život samotný je proces učení.Life itself is a learning process.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

restructure: uspořádat (si) nově životrestructure one's life

fast lane: žít/život nadorazlive/life in the fast lane

život: nejevit známky životashow no signs of life

accidental: náhodné/neúmyslné zabitíaccidental killing

meeting: náhodné setkáníchance meeting

random: náhodný vzorekrandom sample

divák: náhodný divák přihlížejícíbystander

náhodný: stat. náhodné číslorandom number

setkání: náhodné setkáníchance meeting

výběr: náhodný/namátkový výběrrandom choice