Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (váhou) heavykniž. weightytěžký nákladheavy loadvoj. těžký kulometheavy machine guntěžký průmyslheavy industry
  2. (špatně stravitelný) heavy, stodgy, fillingtěžká stravaheavy foodtech. těžké kovyheavy metals
  3. (intenzivní) heavy(vážný) serious, severe(závažný) grievoustěžký kuřákheavy smokernáb. těžký hřích smrtelnýmortal/deadly sin
  4. (namáhavý) hard(obtížný) difficult, toughtěžká prácehard worktěžký živothard lifetěžká otázkadifficult/tough/hard questionNení na tom nic těžkého.It's not hard to do., It's an easy task.

Vyskytuje se v

atletika: wrestling, boxing and weightliftingsport. těžká atletika

ďábelsky: diabolically difficultďábelsky těžký

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

popálenina: severe burnstěžké popáleniny

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

ublížení: grievous/actual bodily harmpráv. těžké/lehké ublížení na zdraví/těle

váha: lightweight/middleweight/heavyweightsport. lehká/střední/těžká váha

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

pořádně: It was pretty heavy.Bylo to pořádně těžké.

práce: light/hard worklehká/těžká práce

představit si: It is hard to imagine.Je těžké si to představit.

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

uhádnout, uhodnout: It is not hard to guess.Není těžké to uhádnout.

ukázat se: It proved to be very difficult.Ukázalo se to být velmi těžké.

utrpět: He suffered a severe injury.Utrpěl těžké zranění.

zasadit: deal a heavy blow to sb/sthpřen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

deal: have a bad dealmít těžký úděl

harm: (grievous) bodily harm(těžké) ublížení na zdraví

heavy: heavy breathingtěžký dech

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

manufacturing: heavy manufacturingtěžký průmysl, těžké strojírenství

massive: massive heart attacktěžký infarkt

metal: heavy/precious/non-ferrous metalstěžké/drahé/barevné kovy

offence: práv. capital offencetěžký zločin

servitude: hist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář

smokestack: smokestack industries(tradiční) těžký průmysl znečišťující ovzduší

time: thin timetěžké období

weight: sport. heavy weighttěžká váha

bitch: The test was a bitch.Ten test byl kurevsky těžký.

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

injury: sustain severe injuriesutrpět těžká zranění

break: break the back of sthmít za sebou tu nejtěžší část čeho cesty, jednání ap.

lead: as heavy as leadtěžký jako olovo

uphill: uphill struggle/battle/worktěžký úkol/těžký boj/těžká práce

těžký: heavy machine gunvoj. těžký kulomet