Hlavní obsah

tvrdý

Přídavné jméno

  1. (neohebný, pevný) hard, solid, firm(tuhý) toughtvrdé dřevohard woodanat. tvrdé patrohard palateekon. tvrdá měnahard currency
  2. (ostrý, výrazný) hard, rough(víně s výraznou kyselinkou též) sharphud. tvrdá stupnice durovámajor scaleling. tvrdé yy (výslovnost: [wai])
  3. (silně působící) hard, strongtvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquortvrdé drogyhard drugs
  4. (neústupný) tough, hard(přísný) stern, strict(otrlý, drsný) hard-bitten, hard-boiled(necitelný) harshtvrdá kritikaharsh/fierce criticismtvrdá pravidlastrict rules
  5. (drastický, krutý) hard, brutal, cruel, harsh(nepříznivý) severe
  6. (prudký, silný) hard, heavytvrdé přistáníheavy landing
  7. (obtížný, těžký) hard, difficult, toughtvrdá prácehard worktvrdý živothard life

Vyskytuje se v

dřevo: tvrdé/měkké dřevohard/soft wood

přistání: tvrdé/měkké přistáníhard/soft landing

vazba: polygr. tvrdá vazba, kniha v tvrdé vazběhardback, AmE hardcover

vázaný: vázaný v tvrdých deskách knihahardbound, hardback, casebound, AmE hardcover

oříšek: přen. tvrdý oříšek těžký úkoltough nut to crack

palice: hovor. mít tvrdou palicibe pig-headed, be stubborn, be headstrong

contest: hotly contestedostře diskutovaný otázka, s tvrdou konkurencí trh ap.

hard: medium hardstředně tvrdý

hard: (as) hard as rocktvrdý jako kámen

hot: hot competitiontvrdá konkurence

hotly: hotly contestedvyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.

marble: Purbeck marbletvrdý vápenec velmi kvalitní - užívaný na sloupy

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

proposition: tough proposition(tvrdý) oříšek, nelehká věc, problém

sturdy: sturdy papertvrdý papír čtvrtka ap.

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

down: That is all down to hard work.To vše jen díky tvrdé práci.