Hlavní obsah

tvrdě

Příslovce

  1. (intenzivně ap.) hard(ostře) harshly(přísně) sternly, strictlyTvrdě jsem trénoval.I trained hard.tvrdě kritizovat koho/cocriticize sb/sth harshly
  2. (prudce, silně) hard(těžce též) heavilybýt tvrdě zasažen čímbe hard hit by sth
  3. (intenzivně ap.) hardtvrdě pracovat/trénovatwork/train hard
  4. (hluboce) deeplytvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

Vyskytuje se v

dřevo: tvrdé/měkké dřevohard/soft wood

přistání: tvrdé/měkké přistáníhard/soft landing

tvrdý: tvrdé dřevohard wood

tvrdý: anat. tvrdé patrohard palate

tvrdý: ekon. tvrdá měnahard currency

tvrdý: hud. tvrdá stupnice durovámajor scale

tvrdý: ling. tvrdé yy výslovnost: [wai]

tvrdý: tvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquor

tvrdý: tvrdé drogyhard drugs

vazba: polygr. tvrdá vazba, kniha v tvrdé vazběhardback, AmE hardcover

pracovat: Tvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.

tvrdý: tvrdá kritikaharsh/fierce criticism

tvrdý: tvrdá pravidlastrict rules

tvrdý: tvrdé přistáníheavy landing

tvrdý: tvrdá prácehard work

tvrdý: tvrdý živothard life

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

vázaný: vázaný v tvrdých deskách knihahardbound, hardback, casebound, AmE hardcover

oříšek: přen. tvrdý oříšek těžký úkoltough nut to crack

palice: hovor. mít tvrdou palicibe pig-headed, be stubborn, be headstrong

contest: hotly contestedostře diskutovaný otázka, s tvrdou konkurencí trh ap.

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

hard: medium hardstředně tvrdý

hard: (as) hard as rocktvrdý jako kámen

hot: hot competitiontvrdá konkurence

hotly: hotly contestedvyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.

marble: Purbeck marbletvrdý vápenec velmi kvalitní - užívaný na sloupy

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

proposition: tough proposition(tvrdý) oříšek, nelehká věc, problém

sleep: be deep in sleeptvrdě spát

sturdy: sturdy papertvrdý papír čtvrtka ap.

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

down: That is all down to hard work.To vše jen díky tvrdé práci.

insistent: She was insistent that ...(Tvrdě) trvala na tom, že ...

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat