Hlavní obsah

down [daʊn]

Předložka

 1. sth (dolů) z čeho, po čem směrem dolůHe came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.
 2. pod čím, níž než co o kolika ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály
 3. podél čeho, po čem, na čem cestě ap.
 4. down to sth do čeho o podrobnosti ap., po co, k čemu časově i místnědown to the slightest detailaž do nejmenšího detailu
 5. be down to sth mít jen (poslední) co
 6. be down to hl. BrEbýt způsobený kým/čím, stát se díky komu/čemuThat is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.
 7. be down for sth být připraven na, chystat se na, čekat na co co se má jistě stát
 8. be down with sth hovor.mít co, ležet s čím, být sklácen čím o nemociShe's down with the flu.Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.

Příslovce

 1. dole
 2. vyjadřuje pohyb shora dolů(směrem) dolůbend downsehnout se, shýbnout sefall downspadnoutshoot sth downsestřelit co letadloGet down!K zemi!climb downslézt dolů, přen. ustoupit, podvolit se ve sporu ap.
 3. níž(e)
 4. při udávání směru cesty - hl. na jih či do nižších poloh

Citoslovce

 • Down! Lehni! příkaz psovi

Fráze

 1. (mít) za sebou v kontrastu k tomu, co mám před sebou
 2. Down with sth Pryč s čím svrhněte ...

Slovní spojení

bogged down breakdown broken-down button-down clampdown climb-down comedown countdown crackdown down payment down under down-and-out down-at-heel down-river down-to-earth downbeat downcast downfall downgrade downhearted downhill download downmarket downplay downpour downright downside downsize downspout downstage downstairs downstream downswing downtime downtown downtrend downtrodden downturn downwind dressing-down hand-me-down knockdown let-down lie-down low-down markdown meltdown put-down run-down shakedown showdown shutdown sit-down slowdown sundown thumbs down top-down touchdown tumbledown upside down warm-down

Vyskytuje se v

beat down: (u)smlouvat nižší cenu s kýmbeat sb down

bolt: sth zhltnout, hodit do sebe, spolykat co jídlobolt (down)

bow: zoufat si, trápit se kvůli čemube bowed (down) by sth

brass: dostat se/jít k (jádru) věciget down to brass tacks

break down: rozložit co reakcí - na složky ap.break sth down

bring down: sejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlobring sb/sth down

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

cast down: by sth kniž. být zdeptaný kým/čímbe cast down

chase down: dostihnout, dohonit, dopadnout člověkachase sb down

chow: dlabat, baštit, dávat si do nosuchow (down)

close: zavřít, ukončit činnost trvaleclose (down)

cool: sth (o)chladit, zchladit co, vychladnoutcool (down)

crouch: skrčit se, dřepnout si, (při)krčit secrouch (down)

curtain: ukončit co, znamenat konec čehobring down the curtain on sth

cut: snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.cut (down)

dampen: ztlumit, zchladit, srazit, otupit radost, nadšenídampen (down)

dead: padnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brkadrop (down) dead

deep: v hloubi duše vědět, tušit ap.deep down (inside)

do down: pomlouvat, shazovat kohodo sb down

doss: spát, uložit se (ke spánku), nocovat kde nouzově - na podlaze ap.doss (down)

down: až do čeho o podrobnosti ap., až po co, až k čemu časově i místnědown to sth

drag down: stáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.drag sb down

drain: přijít nazmar/vniveč, jít do hájego down the drain

dress down: vynadat komu, zpucovat kohodress sb down

dump: být na dně psychickybe down in the dumps

dust off: oprášit myšlenku, vynález ap.dust sth off/down

earth: vrátit se (nohama) na zemcome down to earth

face: čelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádechface down/up

face down: zkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.face sb down

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

flop: žuchnout (sebou), praštit sebou, klesnout člověk do křesla ap.flop (down)

fort: zaskakovat za koho, dočasně to vést místo kohohold (down) the fort for sb

get down: ubíjet, ničit, deprimovat kohoget sb down

grind down: týrat, tyranizovat kohogrind sb down

guard: ztratit ostražitost, přestat si dávat pozorlower one's guard, let one's guard down

gun down: střelit, postřelit, zastřelit kohogun sb down

hair: odvázat se, uvolnit se, chovat se přirozenělet one's hair down

hand: hravě, lehce, snadno zvládnout ap.hands down

hand-me-down: from sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osoběhand-me-downs

hatch: připravovat se na potíže, přen. obrnit sebatten down the hatches

haunch: dřepnout/sednout (si) na bobeksquat/sit (down) on one's haunches

hew: (po)kácet, porazit, posekat co stromyhew sth (down)

history: vejít do dějin zůstat v povědomí lidígo down in history

hold down: držet zkrátka, omezovat koho, nedovolit rozlet komuhold sb down

hose down: ostříkat, opláchnout co hadicíhose sth down

house: vysloužit si hlasité ovacebring the house down

jot: sth poznamenat si, zapsat si cojot (down)

keep down: zabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.keep sth down

kneel: pokleknout, kleknout sikneel down

lamb: bahnit se ovce, rodit jehňatalamb (down)

let down: zklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit sliblet sb down

load down: with sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.load sb down

low-down: on sb/sth hovor. základní informace o kom/čemthe low-down

luck: na dně, pronásledovaný smůlou po špatných zkušenostech, bez peněz ap.down on one's luck

mark down: as sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.mark sb down

neck: ostře sledovat koho, stát za zády komubreathe down sb's neck

nestle: uvelebit se, uhnízdit se, zachumlat senestle (down)

nose: dívat se svrchu na koho/colook down one's nose at sb/sth

pare: sth zredukovat, snížit, osekat copare (down)/(back)

pass: from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.pass (down)

peg: usadit, setřít kohobring sb down a peg

pin down: přimět, dotlačit koho k čemu jasnému rozhodnutípin sb down

piss: chcát, lít jako z konvebe pissing (down) with rain

plane: shoblovat, odhoblovat, uhoblovatplane down/off

plonk: swh BrE hovor. mrsknout, pohodit, nedbale položit co kamplonk sth (down)

plump down: kecnout si, žuchnout sebou ztěžka do křesla ap.plump osf down

plunk: pohodit co kam, praštit, mrsknout čím nedbale položitplunk sth (down)

pour: lít (jako z konve)be pouring (down)

put down as: sth považovat, brát koho za koho/coput sb down as

put down for: sth zapsat koho kam, do čehoput sb down for

put down to: sth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu coput sth down to

ram down: vrazit, nacpat, (na)pěchovat co kamram sth down

reach down: for sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.reach sth down

render: (vy)škvařit sádlo ap.render (down)

roll: sth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.roll down

run: zajet, sjet kam autem někam poblíž ap.run over/down to sth

run down: (z)kritizovat ostře, nadávat na kohorun sb down

sand: (o)smirkovat, opískovatsand (down)

send down: jít do vězeníbe sent down

set down: as sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázekset sb down

shake down: for sth AmE obrat koho o co, vydíráním dostat, vymáčknout co z koho pod pohrůžkou ap.shake sb down

sheet: lít jako z konvesheet (down)

arm: složit zbraně vzdát selay down one's arms

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, že

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit koho

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

Slavic: praslovanštinaProto-Slavic

why: that is whyproto

teach: teach sb a lessondát komu za vyučenou,dát komu co proto, dát komu lekci

what: give sb what fordát komu co proto, vytmavit to komu vynadat ap.

jednoduše: purely and simply because ...prostě a jednoduše proto, že ...

proto: in order to, so that, so as toproto, aby