Hlavní obsah

pod, pode

Předložka

  1. (níže než) under(úrovní též) below(bezprostředně) beneath, underneathpod stolemunder the tablepod širým nebem/širákemin the open airpod zemíunderground, under/below (the) ground
  2. (mírou) under, below(méně než) less thatpět pod nuloufive degrees below zero
  3. (o okolnosti) underpod (ná)tlakemunder pressurepod záminkou(výmluva) on the pretext of sth, (předstíraně) under pretence of sthpod podmínkou, žeon condition that, providing thatpod přísahouunder oath