Hlavní obsah

poznámka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stručný zápis) note(neformální zápisek) jotting(komentář) comment(školní napomenutí) note sent homedělat si poznámkytake notes
  2. (vysvětlivka) comment, notevysvětlující poznámkyexplanatory notespoznámky pod čaroufootnotes
  3. (ústní) remark(objasňující ap.) comment(postřeh) observationtrefná poznámkaapt remarkjízlivá poznámkapointed remark, barb, gibepronést poznámkumake a remark

Vyskytuje se v

dělat: dělat si poznámkytake notes

opatřit: opatřit co poznámkami knihu ap.supply sth with notes

apt: trefná poznámkaapt remark

late: poznámka za pozdní příchod do třídní knihylate mark

marginal: poznámky na okraji stránkymarginal notes

note: dělat si poznámkytake notes

observation: učinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout comake an observation about/on sth

put-down: shazující/znevažující poznámka která má někoho shodit či ponížitput-down comment

remark: učinit poznámku o čem, podotknout comake a remark about sth

shot: nefér poznámka, podpásovkacheap shot

take: udělat si poznámku zapsat si něcotake a note

urbanity: zdvořilosti, zdvořilostní poznámkyurbanities

vicious: zlomyslná poznámkavicious remark

barb: Vyměnili si pár uštěpačných poznámek.They traded a few barbs.

unfunny: Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.I found his comments most unfunny.

poznámka: dělat si poznámkytake notes