Hlavní obsah

note [nəʊt]

Podstatné jméno

  1. vzkaz, zpráva psaná, lístek se zprávousuicide notedopis na rozloučenou před sebevraždouekon. note of handdlužní úpis
  2. poznámka stručný zápistake notesdělat si poznámky
  3. stvrzenka, potvrzení, list podpisem stvrzený závazek či informaceekon. consignment notenákladní list k zásilceekon. credit notedobropisekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.ekon. delivery notedodací list, dodejkaekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání
  4. BrEbankovkaAmE= bill
  5. hud.nota, tón

Vyskytuje se v

liner note: liner notestext na obalu desky, CD disku ap.

note: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

dispatch: dispatch noteprůvodka

explanatory: explanatory notesvysvětlivky

marginal: marginal notespoznámky na okraji stránky

pound: ten pound notedesetilibrovka

quarter: AmE hud. quarter notečtvrťová nota

ransom: ransom notedopis s požadavkem výkupného

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

take: take a noteudělat si poznámku zapsat si něco

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

top: hud. top notenejvyšší tón

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

čistě: pitch-perfect, note-perfectčistě zahraný/zazpívaný melodie ap.

dělat: take notesdělat si poznámky

nota: minim, AmE half-notepůlová nota

poznámka: take notesdělat si poznámky

půlový: minim, AmE half-notehud. půlová nota

úpis: IOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory noteekon. dlužní úpis

zápisek: notes, jottingszápisky

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

opatřit: supply sth with notesopatřit co poznámkami knihu ap.

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

zaznamenat: He took a note.Zaznamenal si to.

hřebíček: hit the nail on the head, hit the right note, score a bull's eyetrefit hřebíček na hlavičku