Hlavní obsah

vořit ~nepřítel

jednat ~příležitost, šance, možnost

mluvit ~obyčejný, běžný, normální

pobavit se ~vzácný

pojednávat ~krvavý, polosyrový , nepropečený

poradit se ~(z)odpovědný

probírat ~provinilý

probrat ~prostor, místo, (volná) plocha

prodebatovat ~obývat , bydlet

prodiskutovat ~zpráva, sdělení, vzkaz

prohovořit ~být pryč, zmizet

projednat ~stejný, rovný

prokonzultovat ~obsahovat , zahrnovat

přetřásat ~doručit , dodat , roznášet

radit se ~diskutovat, debatovat, rokovat

rokovat ~střežit, hlídat, strážit

řešit ~obklopit, obklopovat, obehnat

Kolokace s překlady(za)balit

1 - 1váha , hmotnost

Příklady s překladypřemýšlet, uvažovat, lámat si hlavu

1 - 1 ~někde, někam, kdesi

vořit ~centaur

jednat ~asking

mluvit ~orchestra

pobavit se ~pornography, porn(o)

pojednávat ~porn(ographic) actor

poradit se ~burst(ing), crack, snap

probírat ~macaque

probrat ~rattan

prodebatovat ~he, him

prodiskutovat ~cereal, grain(s)

prohovořit ~foxiness, slyness

projednat ~(door)handle, (door)knob

prokonzultovat ~Gala, gala evening

přetřásat ~integrity, rectitude, uprightness

radit se ~installation, plumbing

rokovat ~splash (about), dabble, paddle

řešit ~hand(-)crafted, handmade

Kolokace s překladysystem, systemic

1 - 1ground beetle, carabid (beetle)

Příklady s překladyguardrail, crash barrier

1 - 1 ~tracing wheel