Hlavní obsah

enter [ˈentə]

Sloveso

  1. sth form. vstoupit, vejít kam do místnosti ap., nastoupit do vlaku ap.before entering the buildingpřed vstupem do budovypráv. break and enter sthnásilím vniknout kam
  2. sth vniknout, proniknout, prorazit kam
  3. enter sb's mind přijít komu na mysl, napadnout koho
  4. (for) sth přihlásit se do čeho do závodu ap., účastnit se čehoenter the drawzúčastnit se losování
  5. sb for sth přihlásit koho do čeho do soutěže ap.
  6. zapsat, zanést, vepsat údaj ap.
  7. výp.zadat, vložit, zapsat heslo do počítače ap.

Vyskytuje se v

caveat: enter a caveat against sthpodat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované strany

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

draw: enter the drawzúčastnit se (s)losování

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

partnership: enter into partnership with sbnavázat (partnerskou) spolupráci s kým

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

upon: upon entering the cabinpo vstupu do kabiny

manželství: vstoupit do manželstvíenter into marriage

přičíst: přičíst co komu k dobruenter sth to sb's credit

sňatek: uzavřít sňatekenter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriage

vstup: při vstupu do čehoon/when entering sth

vstupovat: Nevstupovat!Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

rozhovor: navázat rozhovor s kýmenter into conversation with sb

vejít: Vešel do pokoje.He entered the room.

vejít: Vejděte!Come in!, Enter!

vložit: Vložte heslo:Enter password:

zadaný: Zadané heslo není správné.Entered password is incorrect.

zadat: výp. Zadejte heslo:Enter password:

zacházet: zacházet do podrobnostígo into detail(s), enter into details