Hlavní obsah

enter [ˈentə]

Sloveso

  1. sth form. vstoupit, vejít kam do místnosti ap., nastoupit do vlaku ap.before entering the buildingpřed vstupem do budovypráv. break and enter sthnásilím vniknout kam
  2. sth vniknout, proniknout, prorazit kam
  3. enter sb's mind přijít komu na mysl, napadnout koho
  4. (for) sth přihlásit se do čeho do závodu ap., účastnit se čehoenter the drawzúčastnit se losování
  5. sb for sth přihlásit koho do čeho do soutěže ap.
  6. zapsat, zanést, vepsat údaj ap.
  7. výp.zadat, vložit, zapsat heslo do počítače ap.

Vyskytuje se v

caveat: enter a caveat against sthpodat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované strany

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

draw: enter the drawzúčastnit se (s)losování

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

partnership: enter into partnership with sbnavázat (partnerskou) spolupráci s kým

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

upon: upon entering the cabinpo vstupu do kabiny

manželství: enter into marriagevstoupit do manželství

přičíst: enter sth to sb's creditpřičíst co komu k dobru

sňatek: enter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriageuzavřít sňatek

vstup: on/when entering sthpři vstupu do čeho

vstupovat: Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!Nevstupovat!

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

rozhovor: enter into conversation with sbnavázat rozhovor s kým

vejít: He entered the room.Vešel do pokoje.

vložit: Enter password:Vložte heslo:

zadaný: Entered password is incorrect.Zadané heslo není správné.

zadat: Enter password:výp. Zadejte heslo:

zacházet: go into detail(s), enter into detailszacházet do podrobností

enter: enter sb's mindpřijít komu na mysl, napadnout koho