Hlavní obsah

upon [əˈpɒn]

Předložka

  1. form.sb/sth na kom/čem, koho/co na povrch
  2. (doing) sth form. (ihned) po čemupon entering the cabinpo vstupu do kabinyOnce upon a time ...Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ...
  3. za, po jeden po druhém
  4. be upon sb být před kým/čím, být za dveřmi událost ap., čekat koho co časově

Synonyma

on

Vyskytuje se v

foist: foist sth (up)onsb vnucovat, podsouvat, podstrkovat co komu názory ap.

once: once upon a timebylo nebylo, za dávných časů, kdysi dávno začátek pohádky

set upon: be set uponby sb být napaden kým fyzicky, nečekaně

take upon: take upon osfsth vzít (si) na sebe co závazek ap., rozhodnout se udělat co

thrust upon: thrust sth uponsb vnucovat, vnutit komu co

urge upon: urge sth uponsb tlačit koho do čeho, vnucovat komu co, uhánět koho k čemu

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

force on, force upon: force osf (up)on sbvnutit se komu i sexuálně ap.

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

impact: upon impactpři dopadu

intrude: intrude (up)on sb's privacynarušit čí soukromí, vniknout komu do soukromí

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat

word: upon my wordna mou čest

time: once upon a timebylo nebylo začátek pohádky

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore