Hlavní obsah

čekat

Nedokonavé sloveso

  1. (očekávat) na koho/co wait for sb/sthform. await sb/sthNa koho čekáte?Who are you waiting for?Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsčekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up
  2. (předpokládat) expect, be expecting sb/sth(předjímat) anticipateA co jsi čekal?What else did you expect?
  3. (dítě ap.) be expecting (a baby), be pregnantform., zast. be with child
  4. (odkládat něco) s čím hold off, wait(odkládat) postpone sth

Vyskytuje se v

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come