Hlavní obsah

očekávat

Nedokonavé sloveso

  1. (osobu ap.) koho form. await, be awaiting sb(vědět, že přijde) be expecting sbPan X vás očekává.Mr X is awaiting you.
  2. (předpokládat) expect(předvídat) anticipate(počítat s) reckon sthOčekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

Vyskytuje se v

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

expect: He is expecting you.Už vás očekává.

stormy: We can expect stormy weather.Můžeme očekávat časté bouřky.