Hlavní obsah

expect [ɪkˈspekt]

Sloveso

  1. I expect ... hovor.Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

Vyskytuje se v

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

expect: be expecting (a baby)čekat dítě, být těhotná