Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) childhovor. kid, youngster(nemluvně) babymn.č. od child je children
  2. (potomek) child, kid(maličké) babyKolik máte dětí?How many children do you have?manželské/nemanželské dítělegitimate/illegitimate childnevlastní dítěstepchildnaše dětiour childrenhlídání dětí domababysitting

Vyskytuje se v

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

chtěný: chtěné dítěwanted child

manželský: manželské dítělegitimate child

nevlastní: nevlastní dítě/syn/dcerastepchild/stepdaughter/stepson

ohlídat: ohlídat děti komu večer ap.babysit for sb

pohlídat: pohlídat komu dítě/dětibabysit for sb

povinný: dítě školou povinnéschoolchild, school child

problémový: problémové dítěproblem/troubled child

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

přídavek: přídavek na dítěchild allowance/BrE benefit/AusE endowment

týrání: týrání dětíchild abuse, cruelty to children

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

zázračný: zázračné dítěprodigy, wonder child

zkumavka: dítě ze zkumavkytest-tube baby

počít: počít dítě ženaconceive (a child), become pregnant

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

pořídit: pořídit si dítěhave a child

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

vypravit: vypravit dítě do školyget a child ready for school

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

zoubek: Dítěti rostou zoubky.The baby is teething.

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water