Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) one's own, of one's ownof one's own až za podst. jménemmoje vlastní automy own carMám svůj vlastní pokoj.I have a room of my own.
  2. (výhradně patřící ap.) one's/its own(osobní) personal(vchod ap.) separateve vlastní šťávě masoin its own juicena vlastní oči/ušiwith one's own eyes/earspro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use
  3. (pokrevní) full, blood(o biologických potomcích) biological, naturalvlastní bratřifull/blood brothersvlastní dítě/rodičebiological child/parents
  4. (osobně vytvořený) one's ownvlastní podobiznaself-portraitsport. vlastní gólown goal
  5. (tvořící podstatu) real, actual(typický) pro koho/co characteristic, typical of sb/sth, peculiar(skutečný) intrinsic(jméno ap.) properve významu "samotný", "samý" též pomocí itself či proper za podst. jménemling. vlastní jménoproper namevlastním jménem XY rozenýborn XY, (ne pseudonymem ap.) real name XY

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrstepbrother, jeden společný rodič half-brother

dcera: nevlastní dcerastepdaughter

dítě: nevlastní dítěstepchild

dle: dle vlastního uváženíat one's discretion

matka: nevlastní matkastepmother

nebezpečí: na vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

nevlastní: nevlastní dítě/syn/dcerastepchild/stepdaughter/stepson

oko: na vlastní očiwith one's own eyes

otec: nevlastní otecstepfather

přičinění: vlastním přičiněnímby one's own efforts

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

sestra: nevlastní sestrastepsister

syn: nevlastní synstepson

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

na: na vlastní očiwith one's own eyes

rodič: adoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

volba: podle vlastní volbyof one's choice

zájem: ve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interest

základ: na základě vlastní zkušenostifrom one's own experience

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

elegance: s elegancí sobě vlastníwith the grace of one's own

kopat: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

kůže: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth, experience sth personally

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent, be master in one's own house

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)let sb stew (in his own juice)

stát: stát na vlastních nohoustand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoe

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

zažít: zažít co na vlastní kůžihave first-hand experience of sth

advance: prosazovat vlastní zájmyadvance one's own interests

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

creator: být strůjcem vlastního osudube the creator of one's destiny

discretion: jednat dle vlastního uváženíuse one's discretion

en suite: pokoj s vlastním sociálním zařízením v hotelu ap.en suite bedroom

fault: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

fee: absolutně vlastnithold in fee

fire: palba z vlastních řad nechtěnávoj. friendly fire

hold: mít (vlastní) názorhold opinions

improper: nevlastní integrálmat. improper integral

matter: po pravdě řečeno, vlastně ve skutečnostias a matter of fact

one's: svůj vlastníof one's own

out-of-body: zážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrtiout-of-body experience

personalized: poznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.personalized AmE license/BrE number plate

possessed: vlastnit, mít co znalosti, zkušenost ap.be possessed of sth

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

proper: vlastní podmnožinamat. proper subset

put: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

rape: znásilnění vlastním manželemmarital rape

repression: sebezapření, zapření vlastní přirozenosti, sebepřemáháníself-repression

responsibility: na vlastní zodpovědnoston one's own responsibility

self-catering: byty s možností vlastního vařeníself-catering apartments

short-handed: gól vstřelený ve vlastním oslabeníshort-handed goal

sister: nevlastní sestrahalf-sister, foster sister

source: z vlastních zdrojůfrom own sources

speaking: v podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzatostrictly speaking

stake: vlastnit minoritní podílown a minority stake

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

take: přijmout za vlastního, adoptovat koho dítětake sb into one's own family

will: (u)dělat co z vlastní vůledo sth of one's own (free) will

actual: vlastně, ve skutečnosti, ve své podstatěin actual fact

experience: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

make: Udělal si vlastní loď.He made his own boat.

own: Mám svůj vlastní obchod.I have my own shop.

those: On vlastní ty akcie.He owns those shares.

whatever: Co vlastně myslí?Whatever can he mean?

wherever: Kde jsi vlastně byl?Wherever have you been?

own goal: dát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout siscore an own goal