Hlavní obsah

dítě

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nedospělý člověk) childhovor. kid, youngster(nemluvně) babymn.č. od child je children
  2. (potomek) child, kidKolik máte dětí?How many children do you have?naše dětiour childrenhlídání dětí domababysittingnevlastní dítěstepchild

Vyskytuje se v

hlídání: babysitting, child mindinghlídání dětí

chtěný: wanted childchtěné dítě

manželský: legitimate childmanželské dítě

nevlastní: stepchild/stepdaughter/stepsonnevlastní dítě/syn/dcera

ohlídat: babysit for sbohlídat děti komu večer ap.

pohlídat: babysit for sbpohlídat komu dítě/děti

povinný: school childdítě školou povinné

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

přídavek: child allowance/BrE benefit/AusE endowmentpřídavek na dítě

týrání: child abuse, cruelty to childrentýrání dětí

vlastní: biological child/parentsvlastní dítě/rodiče

zázračný: prodigy, wonder childzázračné dítě

zkumavka: test-tube babydítě ze zkumavky

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

přivést: bring a child into the worldpřivést dítě na svět žena i porodník

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

rozplakat se: The child began to cry.Dítě se rozplakalo.

rozvrácený: children from broken homesděti z rozvrácených rodin

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

svěřit: They entrusted the child to the doctors.Svěřili dítě lékařům.

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

určený: book intended for children, children's bookkniha určená dětem

vychovat: She brought up four children.Vychovala čtyři děti.

vypravit: get a child ready for schoolvypravit dítě do školy

zakázat: She was banned from seeing her children.Měla zakázáno vídat své děti.

zoubek: The baby is teething.Dítěti rostou zoubky.

ztracený: lost child/documentsztracené dítě/doklady

vanička: throw the baby out with the bath watervylít s vaničkou i dítě

abuse: child abusetýrání dětí

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

battered: battered babyfyzicky týrané dítě v rodině

behaved: a badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

child: school childškolák, dítě školou povinné

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

develop: developing childdítě ve vývoji

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

father: father of threeotec tří dětí

foster: foster childdítě v pěstounské péči

have: have a babymít/porodit dítě

help: mother's helppomocnice s dětmi

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

live: med. live birthnarození živého dítěte

minding: child mindinghlídání dětí

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

only: only childjedináček, jediné dítě

removed: cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

schoolchild: schoolchildrenškoláci, školní děti

special needs: special needs kidsděti se speciálními potřebami

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

term: carry a baby to termdonosit dítě

three: mother of threematka (od) tří dětí

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

urchin: street urchindítě ulice

welfare: child welfarepéče o děti

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

teething: The baby is teething.Dítěti se prořezávají zoubky.

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

dítě: our childrennaše děti