Hlavní obsah

přivést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) koho bring (along)(sehnat a dovést) get, fetch sbPřivedl jsem kamaráda.I have brought a friend.Přiveď ho s sebou.Bring him along.Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.
  2. (uvést do stavu) get(učinit jakým) make sb swhpřivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the worldpřivést co k varubring sth to the boilCo vás sem přivedlo?What brought you here?přivést koho do rozpakůembarrass, (udivit) confound, bewilder, nonplus sbpřivést koho do jiného stavumake sb pregnant

Vyskytuje se v

úžas: astound, astonish sbpřivést koho k úžasu, uvést koho v úžas

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

pregnant: get sb pregnantpřivést koho do jiného stavu

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

přivést: embarrass, udivit confound, bewilder, nonplus sbpřivést koho do rozpaků