Hlavní obsah

přimět

Dokonavé sloveso

  • koho k čemu make sb do sth(nutnost ap.) prompt, move, get sb to (do) sth(svým vlivem) induce(donutit) force, compel sb to do sth(k rozhodnutí) decide(povzbuzením) encourage sb to do sthCo tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

Vyskytuje se v

flight: přimět koho k útěku, zahnat na útěkput sb to flight

intimidate: zastrašováním přimět, dohnat koho k čemuintimidate sb into (doing) sth

move: přimět/vyprovokovat koho k činumove sb to action

will: přemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůlewill osf to do sth

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?