Hlavní obsah

přinutit

Dokonavé sloveso

  • koho k čemu force sb to do sth, make sb do sth(autorita ap.) form. coerce sb into doing sth(okolnosti ap.) compel sb to do sth(povinností) oblige sb to do sthmake se zde váže s to jen v trpném roděByli jsme přinuceni ...We were forced/made/compelled to ...Přinutila ho, aby to uklidil.She made him clean it up.

Vyskytuje se v

frighten: zastrašováním přinutit koho k čemufrighten sb into (doing) sth

squeeze: přinutit koho k čemupřen. squeeze sb into doing sth

make: Přinutila ho, aby sklidil talíře.She made him clean up the plates.

přinutit: Byli jsme přinuceni ...We were forced/made/compelled to ...