Hlavní obsah

nutit

Nedokonavé sloveso

  1. (naléhat) koho k čemu force, impel, compel sb to do sth(vyvíjet nátlak) pressure sb to do sth(uhánět ap.) urge(hl. v trpném rodě) oblige sb
  2. být nucen (muset) udělat co be forced/obliged, have to do sthMenší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.
  3. (vnucovat) komu co force sth (up)on sb, press sth on sb
  4. (nutkat) koho force, make sb

Vyskytuje se v

constrain: be constrained to do sthbýt nucen udělat co

force: be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co

oblige: be obliged to do sthmuset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat co