Hlavní obsah

nutit

Nedokonavé sloveso

  1. (naléhat) koho k čemu force, impel, compel sb to do sth(vyvíjet nátlak) pressure sb to do sth(uhánět ap.) urge(hl. v trpném rodě) oblige sb
  2. být nucen (muset) udělat co be forced/obliged, have to do sthMenší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.
  3. (vnucovat) komu co force sth (up)on sb, press sth on sb
  4. (nutkat) koho force, make sb

Vyskytuje se v

constrain: být nucen udělat cobe constrained to do sth

force: být (do)nucen udělat cobe forced to do sth

oblige: muset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat cobe obliged to do sth

nutit: být nucenmuset udělat co be* forced/obliged, have* to do sth