Hlavní obsah

press [pres]

Sloveso

  1. sth swh (při)tisknout, (za)tlačit, vmáčknout co kampress one's lips togethersevřít rtyHe pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.
  2. sth stisknout, zmáčknout co knoflík, tlačítko ap.
  3. press for sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho
  4. sb naléhat, tlačit, dorážet na kohobe pressed for timebýt v časové tísni
  5. sth prosazovat co, trvat na čem
  6. on sb tížit, svírat koho, doléhat na koho vina, smutek ap.
  7. sth (up)on sb (v)nutit co komu
  8. sth (vy)žehlit, přežehlit, nažehlit co
  9. sth (vy)lisovat, vymačkat co

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

report: press reporttisková zpráva vydaná v tisku

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co