Hlavní obsah

ease [iːz]

Sloveso

  1. zmírnit (se), ulevit, polevit napětí ap.ease one's way swhpomalu se pohybovat kamease the clutchpomalu pouštět spojku v autě
  2. ease sb of a burdenulehčit komu od břemene

Vyskytuje se v

at: stand at easestát v pohovu

námaha: effortlessly, without effort, snadno with easebez námahy

nenáročnost: ease of use, easy usenenáročnost obsluhy

plyn: throttle back, ease up on the gasubrat plyn

pohoda: peace of mind, heart's easeduševní pohoda

pohov: (Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!Pohov!

zmírnit: ease the tensionszmírnit napětí

poměrně: with relative easepoměrně snadno

ulevit: It eased his pain.Ulevilo mu to od bolesti.

ease: with easesnadno, hravě, s lehkostí