Hlavní obsah

quiet [ˈkwaɪət]

Vyskytuje se v

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

pípnout: be as quiet as a mouse, not breathe a wordpřen. ani nepípnout

pusa: be quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tonguepřen. držet pusu mlčet

člověk: Be quiet, man!Buďte zticha, člověče!

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!

pokojný: quiet housepokojný dům

potichu: Be quiet.Buď potichu.

ticho: Silence!, Quiet!Ticho!

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

tiše: talk/ask quietly/in a quiet voicetiše hovořit/se zeptat

uklidnit se: rozrušení ap. Calm down!, ticho! Be quiet!Uklidněte se!

zticha: Be quiet!, Sklapni. Shut up!Buď zticha!

ztichnout: Be quiet!, hovor. Shut up!Ztichni!

muk: Hush!, Quiet!(Už) ani muk!

pěna: quiet as a mousepotichu jako pěna

promluvit: talk to sb confidentially, potají have a quiet word with sbpromluvit si s kým mezi čtyřma očima

quiet: keep quiet about sthnemluvit, (po)mlčet o čem, nechat si pro sebe co