Hlavní obsah

quiet [ˈkwaɪət]

Vyskytuje se v

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

člověk: Buďte zticha, člověče!Be quiet, man!

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

pokojný: pokojný důmquiet house

potichu: Buď potichu.Be quiet.

ticho: Ticho!Silence!, Quiet!

ticho: Buď ticho.Be quiet.

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

uklidnit se: Uklidněte se!rozrušení ap. Calm down!, ticho! Be quiet!

zticha: Buď zticha!Be quiet!, Sklapni. Shut up!

ztichnout: Ztichni!Be quiet!, hovor. Shut up!

muk: (Už) ani muk!Hush!, Quiet!

pěna: potichu jako pěnaquiet as a mouse

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

tichý: tichý jako myška/pěnaas quiet as a mouse