Hlavní obsah

ticho

Podstatné jméno, rod střední

  • quiet, silenceTicho!Silence!, Quiet!minuta tichaminute of silence, one minute's silence

Vyskytuje se v

hlas: tichým hlasem říctin a low voice

hrobní: hrobové tichodead/deafening/deathlike silence

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

ticho: Buď ticho.Be quiet.

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

voda: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

break: prolomit tichobreak the silence

connivance: s tichým souhlasem kohowith the connivance of sb

deafening: hrobové tichodeafening silence

deathly: hrobové tichodeathly silence

mass: tichá/velká/černá mšelow/high/black mass

silence: minuta tichaminute's silence

soft: tiše, jemným hlasemin a soft voice

still: tichý hlasstill voice

stony: beze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutíin stony silence

tacit: tichá podporatacit support

voice: tiše, potichu říct ap.in a low voice

embarrassed: trapné tichoembarrassed silence

in: tiše, tichým hlasemin a low voice