Hlavní obsah

tiše

Vyskytuje se v

hlas: in a low voicetichým hlasem říct

hrobní: dead/deafening/deathlike silencehrobové ticho

ticho: Silence!, Quiet!Ticho!

tiše: talk/ask quietly/in a quiet voicetiše hovořit/se zeptat

voda: Still waters run deep.Tichá voda břehy mele.

break: break the silenceprolomit ticho

connivance: with the connivance of sbs tichým souhlasem koho

deafening: deafening silencehrobové ticho

deathly: deathly silencehrobové ticho

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

soft: in a soft voicetiše, jemným hlasem

still: still voicetichý hlas

tacit: tacit supporttichá podpora

voice: in a low voicetiše, potichu říct ap.

embarrassed: embarrassed silencetrapné ticho

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

tichý: tacit agreement/approval/consent, silent approval, connivancetichý souhlas