Hlavní obsah

veřejně

Příslovce

  1. (na veřejnosti) publicly, in public(otevřeně) openlyveřejně oznámit coannounce publicly sth, announce sth in public
  2. (pro všechny) publiclyveřejně přístupnýopen to the public

Vyskytuje se v

činitel: veřejný činitelpublic officer, státní state official

mínění: výzkum veřejného míněnípublic opinion polls

pohoršení: veřejné pohoršenípublic nuisance

pochvala: veřejná/oficiální pochvalacitation

pořádek: veřejný pořádekpublic order

prospěšný: veřejně prospěšné prácecommunity service

prostředek: veřejné prostředkypublic funds

průzkum: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll(s)/survey

sektor: veřejný/soukromý sektorpublic/private sector

služba: veřejné službypublic services

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering

tajemství: přen. veřejné tajemstvíopen secret

toaleta: veřejné toaletypublic toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest room

veřejný: veřejná dopravapublic transport/AmE transportation

vlastnictví: veřejné/soukromé vlastnictvípublic/private property

výzkum: výzkum veřejného míněníopinion poll

záchod: veřejné záchodypublic toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroom

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zneužití: práv. zneužití pravomoci veřejného činitelemisconduct in office, abuse of authority

diskuse: veřejná diskusepublic debate

přístupný: veřejně přístupnýaccessible to the public

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life

administration: veřejná správapublic administration

affair: veřejné děnípublic affairs

breach: (na)rušení veřejného pořádkupráv. breach of the peace

charitable: (veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnostcharitable trust

convenience: veřejné záchodkypublic convenience

debt: státní/veřejný/zahraniční dluhnational/public/foreign debt

disorderly: výtržnictví, rušení veřejného pořádkudisorderly conduct, being disorderly

enemy: veřejný nepřítel hrozba pro veřejnostpublic enemy

expenditure: veřejné výdajepublic expenditure

interest: veřejný zájempublic interest

invitation: výzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěžeekon. invitation to tender

letter: zvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěžiletter of invitation

library: veřejná knihovnapublic library

limited: (neveřejná) akciová společnostcompany limited by shares

misconduct: zneužití pravomoci veřejného činitelemisconduct in office

notice: veřejné oznámení, vyhláškapublic notice

nuisance: rušení veřejného pořádkuBrE, práv. public nuisance

official: zneužití pravomoci (veřejného činitele)official misconduct

opinion: průzkum veřejného mínění(public) opinion poll

peace: rušení veřejného pořádku, výtržnost, výtržnictvíbreach of/disturbing the peace

procurement: zadávání veřejných zakázek státní nákupypublic procurement

public: veřejné výdajepublic spending

public nuisance: působit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádekcause a public nuisance

riot: podněcování k (veřejným) nepokojůmpráv. incitement to riot

security: veřejná bezpečnostpublic security

session: neveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosticlosed session

survey: průzkum (veřejného) mínění(public) opinion survey

tender: veřejná (obchodní) soutěžpublic tender

toilet: veřejný záchodpublic toilet

transit: spoj veřejné dopravyAmE transit line

transport: veřejná dopravapublic transport

transportation: veřejná dopravapublic transportation

utility: podnik veřejných služebutility company

verdict: veřejné mínění, názor veřejnostipublic verdict

weal: pro veřejné blahofor the common weal

veřejně: veřejně oznámit coannounce publicly sth, announce sth in public