Hlavní obsah

prostředek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (střed) middlezast., kniž. midst(prostorově) centreprostředkem ulicethrough the middle of the street
  2. (k dosažení cíle) means(nástroj) tool, devicedopravní prostředekmeans of transport, (hl. motorový) vehicle
  3. prostředky (finanční zdroje) form. means, the wherewithalprostředky (fondy) fundsprostředky (zdroje) resourcesveřejné prostředkypublic fundszískat prostředky na coraise funds for sth
  4. (přípravek) agent, preparationprostředek na čištění skvrnstain removerčisticí/mycí prostředekdetergentprací prostředeklaundry detergentprostředek na mytí nádobíwashing-up liquid
  5. (přenosu sdělení) medium(hromadné) sdělovací prostředky(mass) media

Vyskytuje se v

čisticí: detergent, cleanerčisticí prostředek

dopravní: means of transportdopravní prostředek

hromadný: mass mediahromadné sdělovací prostředky

mycí: detergentmycí prostředek

sdělovací: média (news) media, c!prostředky komunikace means of communicationsdělovací prostředky

uspávací: sleeping druguspávací prášek/prostředek/droga

účel: The end justifies the means., All's fair in love and war.Účel světí prostředky.

conversion: conversion of fundszpronevěra (svěřených) prostředků, neoprávněné přesměrování prostředků

dish: AmE dish soapprostředek na (mytí) nádobí

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

enhancer: performance enhancerspodpůrné prostředky k zlepšení výkonů

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

insecticide: insecticide preparationsinsekticidní prostředky

laundry: laundry detergentprací prostředek

liquid: washing-up liquidprostředek na nádobí tekutý

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

means: means of transportdopravní prostředek

medium: ekon. medium of exchangesměnný prostředek

sleeping: sleeping druguspávací prostředek

stimulant: digestive stimulantprostředek na podporu trávení

support: means of supportprostředky k živobytí

transport: means of transportdopravní prostředky

vehicle: vehicles of expressionvýrazové prostředky

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

hook: by hook or (by) crookvšemi (možnými) prostředky, za každou cenu

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

prostředek: means of transport, hl. motorový vehicledopravní prostředek