Hlavní obsah

kraj

Vyskytuje se v

pokřik: war cry, indiánský war whoopválečný pokřik

pomoc: cry for help, telefonem call for helpvolat o pomoc

brečet: Why are you crying?Proč brečíš?

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

křičet: She cried for help.Křičela o pomoc.

o: cry for helpvolat o pomoc

plakat: She cried for joy.Plakala radostí.

rozplakat se: The child began to cry.Dítě se rozplakalo.

slzet: cry for joyslzet radostí

vykřikovat: cry out in one's sleepvykřikovat ze spaní

vyplakat se: cry it offvyplakat se z toho pláčem zahnat

zajet: zajet ke kraji vozovkypull over to the side

mléko: (It is no use) cry(ing) over spilt milk.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.

rozlitý: It's no use crying over spilt milk.Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.

hue: raise a hue and cry about sthspustit povyk kvůli čemu protestovat

voice: a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.

keep: I bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.

cry: cry over spilt milkplakat nad rozlitým mlékem

wolf: cry wolfdělat planý poplach

kraj: zajet ke kraji silnicepull over