Hlavní obsah

start

Vyskytuje se v

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

bump start: bump-start(nouzově) nastartovat roztlačením, roztlačit motorové vozidlo

grid: (starting) gridstartovní rošt

start off: start sb offpřivést koho k čemu zálibě, činnosti

start off: start sth offodstartovat co, spustit co

crouch: sport. crouch startnízký start

early: make an early startvyrazit velmi brzy

false start: make a false startulít start

finish: from start to finishod začátku do konce

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

line: starting linestartovní čára

post: AmE post timečas startu dostihu

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

row: start a rowzačít hádku

salary: starting salarynástupní plat

starting: starting blocksstartovní bloky ve sprintu

starting: starting linestartovní čára

starting: starting pistolstartovací pistole

starting: starting handlestartovací klika motoru ap.

starting: starting timedoba rozběhu

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

false start: He got off to a false start.Začátek mu nevyšel. uspěchal to ap.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

would: The car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

cuknout: cuknout sebouleknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinch

čára: sport. startovní čárastarting line

dát se: dát se na útěkstart to flee, take flight

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

letmý: letmý startflying start

listina: startovní listinastart list

nástupní: nástupní platstarting salary

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

prvopočátek: od prvopočátkufrom the outset/very start

rozjet: rozjet toproces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) rip

startovní: startovní pistole/výstřel/čárastarting pistol/shot/line

trhnout: trhnout sebouúlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wince

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

založit: založit požárstart a fire

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

chtít: Auto nechce nastartovat.The car won't start.

kroupa: Začaly padat kroupy.It started to hail.

na: Jdeme na to.Let's do it., začněme Let's get started.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

nastartovat: Auto nejde nastartovat.The car won't start.

požár: založit požárstart a fire

přátelství: navázat přátelství s kýmmake friends, start a friendship with sb

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

rodina: založit (si) rodinustart a family

rozběhnout: rozběhnout výrobustart the production

rozpoutat: rozpoutat válkustart a war

smích: dát se do smíchustart laughing

spustit se: Spustil se déšť.The rain came down., It started to rain.

spustit se: Spustila se mi rýma.My nose started to run., I developed a runny nose.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

útěk: dát se na útěktake flight, start running away, po spáchání zločinu make a getaway

vrhnout se: vrhnout se do práceget down to work, start working

začít: Začni číst.Start reading.

začít: Čím začneme?What shall we start with?

začít: začít podnikatstart a business

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

chuť: S chutí do toho a půl je hotovo.Well begun is half done., Good start is half the battle.

nula: začít od nulyto start from scratch

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.start from scratch

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

vykročit: vykročit správnou nohoustart off on the right foot