Hlavní obsah

case [keɪs]

Podstatné jméno

  1. případ daná situace ap.I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.in many casesv mnoha případech
  2. a hopeless casebeznadějný případ o člověku
  3. for sth, against sth argumenty (hovořící) pro co, proti čemu

Předložka

  • in case of sth v případě, pro případ čehoin case of emergencyv případě nepředvídané událostiin case of needv případě potřeby

Podstatné jméno

  • the case ling.pád podstatného jména ap.

Vyskytuje se v

case: v případě, pro případ čehoin case of sth

fight: soudit se, přít se, být spornou stranou u soudufight one's case

genitive: druhý pád, genitivgenitive (case)

instrumental: instrumentál, sedmý pád mluvnickýthe instrumental (case)

lower case: malá písmenalower case (letters)

make out: for sth prosazovat, obhajovat co svoje postoje, zájmy ap.make out a case

nominative: první pád, nominativthe nominative (case)

possessive: přivlastňovací pádpossessive (case)

apart: zvláštní případ, výjimkacase apart

cartridge: nábojnicecartridge casing

cigarette: pouzdro na cigaretycigarette case

display: (výstavní) vitrínadisplay case

hard: tvrďák, drsňák člověkhovor. hard case

hear: projednávat případ, mít slyšení ve věcihear a case

isolated: ojedinělein isolated cases

just: kdyby náhodou, jen pro případjust in case

key: klíčenkakey case

mistaken: záměna osob jejich totožnosti(a case of) mistaken identity

plead: obhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u souduplead sb's case/cause

prima facie: evidentní/jasný případ právnípráv. prima facie case

refer: postoupit případ soudurefer a case to the court

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

textbook: učebnicový případ/příkladtextbook case/example

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

vanity: toaletní taštička/kufřík na šminky ap.vanity bag/case

watertight: vodotěsný obal, vodotěsné pouzdrowatertight case

weak: případ s nedostatečnými důkazy proti obviněnémupráv. weak case

writing: spisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.writing case

prove: Ukázalo se, že je tomu tak.It proved to be the case.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

ambulantní: ambulantní pacientoutpatient, day patient/case

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

jistota: jen pro jistotujust to be sure/in case

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

kufřík: toaletní kufříkvanity case, hist. dressing case

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

podstata: práv. skutková podstatafacts of the case

pro: jen pro případ (že)just in case

proces: vyhrát proceswin a case

prodlení: v případě prodleníin case of delay

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

předložkový: ling. předložkový pádprepositional case

případ: případ od případu lišit se ap.from case to case

přivlastňovací: ling. přivlastňovací pádpossessive (case), genitive case

skříň: tech. rychlostní skříň, skříň převodovkygearbox, gear case

studie: případová studiecase study

vyhrát: vyhrát proceswin a case

záměna: záměna osob(a case of) mistaken identity

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

objasnit: objasnit vraždusolve the murder (case)

patrona: prázdná patronaempty cartridge (case)

řada: v řadě případůin many cases

soud: prohrát/vyhrát soudlose/win a case

u: U velryb tomu tak není.This is not the case with whales.

ukázkový: ukázkový příklad čehocopybook example, klasický classic of sth, názorný case in point

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case

accusative: čtvrtý pád, akuzativaccusative (case)